Recente overdenkingen

Een ontmoeting met God

7 juni 2021

Laat me een korte samenvatting geven van Discipelschapscounseling. Wanneer een christen hulp zoekt bij een andere gelovige, dan is God ook aanwezig en wordt er een driehoeksrelatie gevormd. God zit boven in de punt van de driehoek en de twee hoeken onderin stellen de bemoediger en de hulpvrager voor. Elke zijde van de driehoek is een relatie. Als bemoediger probeer ik altijd een eerlijke en intieme relatie met mijn Hemelse Vader te houden. Ik moet ook een goede relatie hebben met de hulpvrager. Aangezien God ons de bediening van verzoening gegeven heeft proberen we de hulpvrager te helpen een persoonlijke en intieme relatie met hun Hemelse Vader te krijgen. Tot nu toe heb ik geprobeerd de vraag te beantwoorden wie verantwoordelijk is voor wat. God is altijd aanwezig en Hij zal Zijn deel trouw doen. Ik heb ook de rol en de verantwoordelijkheid van de hulpvrager uitgelegd. Laten we nu de rol van de bemoediger bekijken.

We kunnen voor een hulpvrager bidden maar we kunnen hun gebed niet voor hen doen. We kunnen de waarheid preken en onderwijzen, maar we kunnen niet geloven voor de ander noch tot inkeer komen voor hen. We kunnen hun echter wel laten zien hoe dit moet en hen helpen om de juiste keuzes te maken. Hoewel de rol van de bemoediger beperkt is, is deze uitermate belangrijk en moet het worden uitgedragen in Gods aanwezigheid zonder dat Zijn rol en verantwoordelijkheid in het geding komt. Eén van mijn collega’s zet drie stoelen neer wanneer hij met een hulpvrager afspreekt. De derde stoel is een zichtbare reminder voor zichzelf en voor de hulpvrager dat God altijd aanwezig is. God zal de bemoediger kracht geven en leiden en Hij is de Enige die de hulpvrager kan bevrijden. Zowel de bemoediger als de hulpvrager zijn dus afhankelijk van God.

Discipelschapscounseling is een ontmoeting met God, maar het is geen ontmoeting met kracht maar een ontmoeting met de waarheid. Elke gelovige heeft alle autoriteit en kracht die hij nodig heeft vanwege zijn identiteit en positie in Christus. Wat hij nodig heeft, is de waarheid die hem zal bevrijden en Jezus is de waarheid. Morgen zal ik de klassieke ‘ontmoeting met kracht’ uitleggen en dit afzetten tegen een ‘ontmoeting met de waarheid’.