Recente overdenkingen

Een ontmoeting met kracht

8 juni 2021

Ondanks dat de Evangeliën rijkelijk spreken over de ontmoetingen die Jezus met demonen had werd op een seminar dat ik bijwoonde maar heel kort gesproken over het concept van bevrijding. Ik had geleerd dat Jezus Zijn superioriteit over demonen liet zien maar meer wist ik niet. Met weinig instructie en nog minder ervaring was ik slecht toegerust om degenen te helpen die door de boze werden aangevallen. Een man in onze kerk vertelde me dat hij een stem in zijn hoofd hoorde die veroordelend en godslasterend was maar ik had geen idee wat dat was. Zelfs als ik toen had geweten dat het een misleidende geest was, had ik niet geweten hoe ik hem moest helpen en dus bleef hij een probleem vormen in de kerk en worstelde hij met zijn huwelijk.

De meeste bevrijdingsbedieningen van die tijd pasten een krachtmeting toe. Het idee was om demonische krachten te confronteren. Er werden verschillende technieken gebruikt om ze te laten manifesteren. De pastor zou proberen hun naam en rang te identificeren en proberen om ze uit te werpen. Dit resulteerde vaak in wat eruitzag als een complete demonische overname in de persoon. Sommigen vielen van hun stoelen en spartelden over de vloer. Ik probeerde die aanpak en het leek erop alsof het een gevecht was tussen twee ruwe krachten. Zulke ontmoetingen geven je de indruk dat satan wel houdt van een potje vechten. Het arme slachtoffer was net een pion en zat gevangen tussen twee superkrachten die elkaar te lijf gingen. Zelfs als ik aan de winnende hand was, leken de resultaten niet blijvend te zijn. Eén dame sprong over mijn schoot om een pen van mijn bureau te pakken en probeerde haar polsen ermee door te snijden. Ik dacht: God, er moet een betere manier zijn dan dit! Die is er.

Op een zondagmiddag belde een pastor me en vroeg om gebed. We zitten in een geestelijke strijd, zei hij. Op de achtergrond kon ik het geschreeuw, het benoemen en het claimen horen. Ik beloofde om te bidden en hij ging terug om de duivel te bevechten. Twee uur later belde hij op: Prijs God, ze is vrij, dank je wel voor het bidden, en hij hing op. Ik zei tegen mijn vrouw: Binnen twee dagen zal ik weer een telefoontje krijgen. En ja hoor, maandagochtend belde hij en zei: We zijn weer bezig, bid alsjeblieft!

Je kunt het leven van mensen vergelijken met een huis waar het vuilnis in geen maanden is buitengezet. Daar komen een hoop vliegen op af. Moeten we de vliegpatronen van de vliegen bestuderen en proberen hun naam en rang in kaart te krijgen om zo te bepalen wie de aanvoerder is? Zo’n aanpak heeft misschien enige waarde maar het wegjagen van de vliegen resulteert er alleen maar in dat ze zeven anderen vertellen waar het vuilnis staat. ‘Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen en het einde van die mens wordt erger dan het begin’ (Lukas 11:26).