Recente overdenkingen

Een ontmoeting met waarheid

9 juni 2021

In de klassieke ‘krachtmeting’ is de voorganger de bevrijder en zoekt hij informatie bij de demonen. Ik geloof werkelijk dat er iets goed mis is met zo’n aanpak. Ten eerste, waarom zouden we ook maar iets geloven van wat een demon zegt? Ze spreken allemaal vanuit hun karakter en satan is de vader van de leugen. Ten tweede wordt de persoon die ik probeer te helpen helemaal buitenspel gezet. De hulpvrager zelf staat buiten spel en zal zich niet herinneren wat er gebeurt als een demon zich manifesteert en door de persoon heen spreekt. Ten derde God krijgt de eer wanneer Zijn aanwezigheid zich manifesteert, niet wanneer satans aanwezigheid zich manifesteert. Ten vierde ligt alle besluitvorming en verantwoordelijkheid bij de bemoediger in plaats van bij de hulpvrager. De hulpvrager zet niet zijn geloof in en bekeert zich niet met als gevolg dat het vuilnis blijft staan. Ten vijfde toont de Schrift in het Nieuwe Verbond een compleet andere benadering dan onder het Oude Verbond.

Onder het nieuwe verbond van genade is Christus de bevrijder. De bemoediger wordt geleid door de Heilige Geest, de Geest van de waarheid. Het gaat nooit buiten de hulpvrager om en deze wordt aangemoedigd om zich te onderwerpen aan God en de duivel te weerstaan. Het vuilnis wordt buitengezet wanneer ze zich bekeren en kiezen om in God te geloven. In geen enkele brief in de Bijbel staat er een instructie om bij wie dan ook een duivel uit te drijven. Er is echter wel een zeer fundamentele passage in de pastorale brieven die de rol van de bemoediger omschrijft en die passage is 2 Timotheüs 2:24-26, waar staat: ‘Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering (inkeer), zodat zij tot erkenning van de waarheid komen en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen.’

Dit is geen krachtmeting. Dit is een vriendelijk, zachtaardig, geduldig model, het model van waarheid te onderwijzen. Dienstknecht van en beschikbaar aan de Heer zijn, is de voornaamste voorwaarde. Je hoeft niet afgestudeerd te zijn of een of andere geestelijke positie van leiderschap in de kerk te hebben. Je hoeft alleen maar afhankelijk te zijn van God, de waarheid te kennen en goddelijk karakter te tonen. De komende dagen leg ik je het proces uit. Onthoud één belangrijk ding: demonen proberen weg te jagen is een eendimensionaal concept. Inkeer vergt een holistische aanpak. Dat is een strijd om het denken; daar gaat de passage duidelijk over. De hulpvrager heeft een hoop leugens geloofd waardoor hij nu boos, bang, depressief en suïcidaal is.