Een veranderd leven

21 januari 2021

De Bijbel openbaart duidelijk dat God wil dat Zijn kinderen zeker zijn van hun redding (1 Johannes 5:13). Op het moment van onze wedergeboorte ‘heeft Hij ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden’ (Kolossenzen 1:13-14). Of we hebben Christus in ons, of we hebben dat niet; of onze ziel is verbonden met God, of is dat niet. Er is geen middenweg. Historisch gezien heeft de kerk onderwezen dat de zekerheid van redding komt uit het getuigenis van een veranderd leven, de autoriteit van Gods woord en het getuigenis van de Heilige Geest.

Johannes de Doper kon die religieuze mensen van mijlenver zien aankomen en hij was niet bang om dit ook hardop te roepen. ‘Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen: ‘Adderengebroed! Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering’ (Mattheüs 3:7-8). Toen ik eindelijk stopte met kerkje spelen en tot de reddende kennis van de Heer Jezus Christus kwam, veranderde mijn leven. Voorheen had ik een religieus getraind geweten dat me ervan weerhield mensen te doden, andermans eigendommen te stelen, of gemeen te zijn tegen anderen, maar ik was een natuurlijke man en vond mezelf een behoorlijk goeie vent (vergeleken met anderen). Na mijn bekering begon ik me schuldig te voelen over onderwerpen die ik voorheen had gerationaliseerd, zoals mijn strijd met lust (anderen doen het ook), mijn grove taalgebruik (niemand kan de tong temmen) en eigengereidheid (ik ben beter dan de meesten).

De apostel Jakobus schreef: ‘Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien’ (Jakobus 2:18). Met andere woorden, je leven demonstreert wat je gelooft. Mensen leven niet altijd volgens wat ze beweren, maar ze leven wel volgens wat ze werkelijk geloven. Als je aangeklaagd zou worden omdat je een Christen bent, zou er dan in de manier waar op je leeft genoeg bewijs te vinden zijn om je te veroordelen?