Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Eeuwige zekerheid

20 september 2021
De HEERE is mijn steenrots en mijn burcht en mijn bevrijder, mijn God, mijn rots, op wie ik vertrouw, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting.
Psalm 18:3

De sleutel voor zekerheid in het leven is afhankelijk te zijn van eeuwige dingen, niet van tijdelijke zaken. Christenen voelen zich vaak onzeker omdat ze afhankelijk zijn van tijdelijke dingen, die onbeheersbaar zijn. Tijdelijke zaken kunnen we niet of mogen we niet beheersen. Sommige mensen vertrouwen bijvoorbeeld op hun geld voor materiële zekerheid, in plaats van te vertrouwen op Gods belofte dat Hij voorziet in al onze nood. Een aantal jaar geleden was een spaarrekening nog de veiligste plaats om je geld te bewaren. Maar dat systeem heeft gefaald en de zekerheid die mensen dachten te hebben, werd door de banken teniet gedaan. Alleen eeuwige investeringen brengen blijvende zekerheid.
Ik geloof dat God de fundamenten van deze wereld aan het schudden is. Natuurrampen lijken vaker voor te komen en elkaar sneller op te volgen, koninkrijken worden ondersteboven gegooid, politieke grenzen worden overschreden en in veel arme landen heerst anarchie. De Bijbel waarschuwt ons dat zulke gebeurtenissen  vooraf gaan aan de wederkomst van Christus (Mattheüs 24). Dit zou ons niet moeten verbazen; we zouden er juist blij om moeten zijn. Christus’ wederkomst zal de mooiste dag zijn voor de Gemeente die schatten in de hemel heeft verzameld (Mattheüs 6:19-21).
Zekerheid kunnen we alleen krijgen met dingen die verankerd zijn in de eeuwigheid. Jezus zei dat we eeuwig leven hebben en dat niemand ons kan roven uit zijn hand (Johannes 10:27-29). Paulus verklaarde dat niets ons kan scheiden van de liefde Gods, in Jezus Christus (Romeinen 8:35-39). Hij schreef ook dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest (Efeze 1:13,14). Hoeveel meer zekerheid wil je hebben? Als jouw ultieme vertrouwen ligt in tijdelijke waarden en relaties, zul je altijd onzeker blijven, omdat de dingen waar je op vertrouwt kunnen falen of verdwijnen. Het grootste gevoel van zekerheid dat je kunt ervaren zul je ervaren als je je stevig vasthoudt aan waarden en relaties die net zo lang meegaan als God zelf.

Heer, mijn rots, dank U voor de vrede en zekerheid die volgt op mijn vertrouwen op U, en niet op tijdelijke waarden.