Recente overdenkingen

6 december 2021

Emotionele bagage

23 oktober 2021
De benauwdheid van mijn hart is ál groter geworden, bevrijd mij uit mijn nood.
Psalm 25:17

Anders dan onze dagelijkse emoties, die het gevolg zijn van ons dagelijkse gedachteleven, hebben we ook emotionele bagage uit ons verleden, die altijd in ons zit. Jaren van ervaringen en blootstelling aan het leven hebben groeven getrokken in onze herinnering, die opengetrokken worden door de dingen die we vandaag meemaken.
Bijvoorbeeld, als jouw lieve, vriendelijke opa Wim heette, heb je hoogst waarschijnlijk een prettige emotionele reactie op andere mensen die Wim heten. Maar als de pestkop van de klas Wim heette, zal je eerste reactie op alle ‘Wimmen’ in je leven waarschijnlijk negatief zijn. Als je zwangere partner vervolgens voorstelt om jullie eerste kind Wim te noemen, zeg je waarschijnlijk: ,,Over mijn lijk!”
Ik noem dit lange-termijn-emoties, die onder de oppervlakte sudderen; primaire emoties. De intensiteit van jouw primaire emoties wordt bepaald door je verleden. Hoe meer trauma’s jij hebt meegemaakt in je leven, hoe intenser je primaire emoties zullen zijn. Veel van deze primaire emoties liggen te sluimeren en hebben weinig tot geen invloed op je leven, tot het moment dat er iets gebeurt wat die emoties laat opspelen. Heb je wel eens een onderwerp aangesneden, wat dan bij iemand kennelijk zoveel emoties losmaakte dat hij of zij de kamer uitliep? ,,Wat is er met haar aan de hand?”, vraag je je hardop af. Waarschijnlijk heeft ze een vervelende herinnering uit haar verleden die door jouw gespreksonderwerp naar boven werd gehaald. Alles in het dagelijks leven wat maar aan dit probleem uit het verleden herinnert, zorgt ervoor dat de primaire emotie tot reactie komt.
De meeste mensen proberen hun primaire emoties te beheersen door de mensen of zaken te vermijden die deze emoties aanspreken. Maar je kunt jezelf niet volledig afsluiten van alles wat een reactie kan uitlokken. Wellicht zie je iets op tv, of vang je iets op in een gesprek dat je herinnert aan die vervelende ervaring. Je moet leren hoe je de problemen uit je verleden moet oplossen als ze zich aan je opdringen. Als je dat niet doet, zal de emotionele bagage toenemen en zal je leven geregeerd worden door je verleden. De komende dagen zullen we op zoek gaan naar manieren om onze emotionele bagage uit het verleden op te lossen.

Heer, ik wil niet beheerst worden door gebeurtenissen uit het verleden. Wilt U mij laten zien hoe ik deze dingen op kan lossen, zodat ik vandaag nog in vrijheid kan wandelen?