Recente overdenkingen

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

25 september 2023

Fouten herstellen

19 september 2023
Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent.
Johannes 15:8

Hoe weet je of je wordt geleid door de Geest of door het vlees? Heel eenvoudig: kijk naar je gedrag. Als je op bepaalde situaties reageert met liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing, dan word je geleid door de Geest (Galaten 5:22,23). Als je reacties de werken van het vlees weerspiegelen, zoals omschreven in Galaten 5:19-21, dan volg je het vlees.
Wat moet je doen als je ontdekt dat je niet wandelt door de Geest? Dat is eveneens simpel: erken het. Bewust of onbewust heb je ervoor gekozen om onafhankelijk van God te leven, door te wandelen naar het vlees. Wandelen door de Geest is een dagelijkse ervaring, van moment tot moment. Erken je zonde voor God, zoek naar vergeving van hen waartegen je hebt gezondigd, ontvang vergeving en word vol van de Geest.
De volgende zaken kun je overwegen als het gaat om het herstellen van fouten die je in het vlees hebt gemaakt.
Ten eerste moet het bereik van je belijdenis in overeenstemming zijn met de grootte van je overtreding. Als je een familielid hebt belaagd met boze woorden, dan hoef je dat alleen aan God en dat familielid te belijden. Als je speelt met geheime, onreine gedachten of een trotse houding zonder dat je iemand daarmee rechtstreeks hebt gekwetst, dan hoef je dat alleen aan God te belijden. Belijden betekent letterlijk ‘instemmen met God’. Als je een innerlijke vleselijke reactie opmerkt, erken dat dan meteen in je denken. Stem in met God en wandel in het licht.
Ten tweede is het proces van het herstellen van een relatie door belijdenis en vergeving een stap in het proces van geestelijke groei. Jouw rol als partner, ouder, vriend, medewerker of medechristen is om groei te weerspiegelen, geen perfectie. Als je probeert christelijke perfectie te laten zien om heiligen te bemoedigen en zondaars te winnen, dan kun je het vergeten; dat lukt je nooit. Maar als je openlijk toegeeft dat je zondigt, en om vergeving vraagt voor je vleselijke keuzes, dan toon je een vorm van geestelijke groei, die respect afdwingt  bij zowel heiligen als zondaars.

Heer, soms wandel ik naar het vlees. Vul me met uw Heilige Geest zodat de vrucht van de Geest vandaag in mij te zien zal zijn.