Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Geïntimideerd

24 juni 2021

Een pastor vroeg of ik een vrouw in zijn gemeente wilde ontmoeten en of hij erbij kon zitten als gebedspartner. Deze vrouw was ernstig gedemoniseerd en het was moeilijk om de controle te behouden. Op een bepaald moment stelde ik voor dat we een pauze zouden nemen en een eindje zouden gaan wandelen. Ik wilde dat zij zou weten dat zij een wil had en die kon uitoefenen. Ik ben verscheidene mensen tegengekomen die zich niet realiseren dat ze een nee-knop hebben. Er komt een gedachte in hen op en ze geven er gewoon gehoor aan. Een man zei: Ik heb nooit het idee overwogen dat ik een keuze had om nee te zeggen.

Toen we terugkwamen van onze wandeling zei ik: ‘Ik heb het gevoel dat je niet alles met me deelt.’ Ze knikte instemmend. Ben je geïntimideerd, vroeg ik. Dreigen ze ermee dat ze jou verlaten en naar je kinderen gaan of naar iemand anders die je lief hebt? Dreigen ze met straf voor wanneer je thuiskomt omdat je nu met me samenwerkt? Weer knikte ze instemmend. Ik zei: Als je de conflicten hier en nu oplost, zullen ze ook thuis opgelost zijn. Ze zei: Ik wenste dat je me dat kon bewijzen. Die avond zat ik aan het diner met de pastor toen ze belde. Met grote vreugde zei ze: Pastor, ze zijn ook niet hier!

Bemoedigers moeten kijken naar de ogen van de hulpvragers. Als ze rond beginnen te kijken, pak dan meteen hun aandacht. Ze worden dan afgeleid en we moeten hen helpen te focussen op wat we aan het doen zijn. Ik vroeg een hulpvrager: Waar luister je naar.. ik bedoel.. wat hoor je op dit moment? Ze zei: Ze lachen je uit!

Ik moet toegeven dat het een beetje intimiderend was toen het de eerste keer gebeurde. Ik dacht eventjes: Mijn arme goedbedoelde pogingen halen helemaal niets uit. Toen realiseerde ik me satans strategie. Kleine kinderen staan aan de andere kant van een hekwerk om voorbijgangers uit te jouwen. Ze denken dat ze achter het hek veilig zijn, totdat er een gat wordt ontdekt in het hek en de persoon erdoorheen stapt. De kinderen moeten wegrennen zo snel als ze kunnen. Toen ik dat uitlegde aan de hulpvrager stopte het gelach onmiddellijk en gingen we door met de Stappen. Dat gat in het hek is de opening van het lege graf.