Recente overdenkingen

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

God werkt in het ‘gewone’

15 maart 2023
God heeft zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.
Hebreeën 13:5

Een vrome christen hoorde op een dag een alarmerend nieuwsbericht op de radio: een vloedgolf zou de vredige vallei waar hij woonde binnen enkele minuten treffen. Onmiddellijk ging hij op zijn knieën om te bidden om veiligheid en bescherming. De woorden lagen nog op zijn lippen toen hij merkte dat het water al onder de deur door stroomde. Hij vertrok naar de eerste verdieping, en daarna naar de zolder van zijn huis.
Terwijl hij even later zelfs op het dak van zijn huis zat, vloog er een helikopter over en riep de piloot of hij hulp nodig had. ,,Nee hoor, dat is niet nodig. De Heer beschermt me”, schreeuwde hij terug.
Even later begon het huis in te zakken en kon de man nog net een tak grijpen om zich te redden. Hij hield zich krampachtig vast aan de boom. Een politieboot naderde om de man uit zijn benarde positie te bevrijden, maar hij verzekerde de agent dat de Heer hem zou redden. Niet lang daarna werd de boom ontworteld en verdween de man in het kolkende water. Hij verdronk.
Toen hij voor Gods troon stond, vroeg hij: ,,Heer, ik ben blij dat ik hier ben, maar waarom heeft U mijn gebed om redding niet gehoord?”
De Heer antwoordde: ,,Lieve zoon, ik heb je via de radio verteld dat je maar beter kon vluchten. Daarna stuurde ik nog een helikopter en een politieboot!”
Nergens in de Bijbel wordt ons het idee gegeven dat God alleen maar op buitengewone manieren werkt. Vaak werkt Hij op bovennatuurlijke wijze door de orde van de schepping die Hij heeft gemaakt. Veel mensen denken dat God alleen aanwezig is als er een wonder gebeurt en Hij ons alleen maar leidt door bovennatuurlijke tekenen en wonderen.
Sommige mensen zijn altijd op zoek naar een teken of een bovennatuurlijke bevestiging. Zij wandelen feitelijk door aanschouwen; niet door geloof. Voor hen is God alleen aanwezig in het wonderbaarlijke. God was pas ‘echt’ tijdens de kerkdienst aanwezig toen er iets ongewoons gebeurde. Veel mensen verlangen naar en zijn op zoek naar ‘verschijningen’ van God. Maar hoe kan dat samengaan met Gods alomtegenwoordigheid en het feit dat Hij ons nooit zal loslaten of verlaten? Is God niet aanwezig in elke kerkdienst? Aangezien God de Schepper is van de ordening van deze wereld, is het dan niet veel logischer dat Hij zich veel meer bínnen die orde manifesteert, dan erbuiten? Als God ons een horloge zou geven, zouden we Hem dan meer eren als we Hem voortdurend vragen hoe laat het is, of door op ons horloge te kijken?

Heer, vergeef me dat ik zoek naar allerlei tekenen, terwijl ik alleen maar op uw Woord hoef te vertrouwen en te leven naar uw beloften.