Recente overdenkingen

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

Gods aangezicht zoeken

23 januari 2023
Mijn hart zegt tegen U wat U zelf zegt: Zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht HEERE.
Psalm 27:8

,,Als morgen de zon schijnt, zal ik het doen.”
,,Als hij er staat als ik de deur opendoe, weet ik dat hij de ware is.”
,,Als ik slaag voor mijn examen wereldzending, word ik zendeling; zo niet, dan word ik voorganger.”
Natuurlijk weten we allemaal wel beter, maar je staat versteld hoeveel van dit soort scenario’s in onze gedachten opkomen. Zulke suggesties worden meestal ‘het spreiden van een vlies’ genoemd of ‘het zoeken van een teken’. De term ‘vlies’ is afkomstig uit het verhaal over Gideon. In Richteren 6 wordt Gideon door God geroepen om Israël te bevrijden van de Midjanieten. Gideon vraagt zich af of God eigenlijk wel aan de kant van Israël staat (vers 13), en hij twijfelt aan zijn eigen bekwaamheid (vers 15). Dus vraagt hij God om een teken (vers 17). God geeft hem een teken, en draagt Gideon dan op het altaar van Baäl omver te halen. Gideon is bang om dat bij daglicht te doen, dus gaat hij ’s nachts op pad. Daarna vraagt Gideon zich opnieuw af of God Israël werkelijk door zijn hand wil bevrijden. Dit keer legt hij een lamsvel op de grond. Als God Israël wil bevrijden, dan zal het lamsvel de volgende morgen nat zijn en de grond eromheen droog. De volgende ochtend blijkt dat precies zo te zijn gebeurd. Dat was een duidelijk antwoord, toch? Maar nee! Omdat hij nog meer zekerheid wil, en hopend dat God niet al te boos op hem wordt, vraagt Gideon aan God om het nogmaals te doen, maar nu omgekeerd; het lamsvel blijft droog en de grond eromheen nat. Niet precies wat je van een echte held zou verwachten. Maar God voldoet opnieuw aan Gideons verzoek en dunt vervolgens zijn leger uit tot driehonderd man.
Waar het in deze hele geschiedenis om gaat, is dat God – en niet de mens – de bevrijder is. God koos een persoon die wanhopig verlangde naar zekerheid, en dunde het bevrijdingsleger toen uit tot zo goed als niets, zodat overduidelijk zou zijn dat de overwinning Hem toekwam. Het vlies was geen manier om geloof te tonen; eerder het tegenovergestelde. En het vlies werd al helemaal niet gebruikt om Gods wil te ontdekken. God had Gideon allang verteld wat Hij moest doen. Gideon twijfelde aan Gods integriteit en betrouwbaarheid, net als wij wanneer we God om een teken vragen terwijl God ons zijn wil al heeft bekend gemaakt. Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken (Mattheüs 12:39). Laten we als Gods volk zijn aangezicht zoeken.

Heer, vergeef me de keren dat ik om een teken heb gevraagd in plaats van uw aangezicht te zoeken. Ik wijd me vandaag toe om alleen in geloof te wandelen op basis van uw Woord.