Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Gods concept van geluk

9 oktober 2021
Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid.
Timotheüs 6:6

Geluk naar wereldse maatstaven is krijgen wat je wilt. Alle marketingstrategieën zijn hierop gebaseerd. Om werkelijk gelukkig te zijn, hebben we een mooiere auto nodig, een sexyer geurtje of alles wat maar beter, sneller of makkelijker te gebruiken is dan wat we al hebben. We kijken naar reclame en schaffen alle laatste snufjes aan. We trappen in de leugen dat we niet werkelijk tevreden zijn totdat we hebben gekregen wat we willen.
Gods definitie van geluk vinden we in de simpele spreuk: ,,Gelukkig is de mens die wil hebben wat hij heeft.” Zolang je je richt op zaken die je (nog) niet hebt, zul je ongelukkig blijven. Maar als je gaat waarderen wat je al hebt, dan zul je de vreugde van het leven ervaren. Paulus schreef aan Timotheüs: Het leven met God brengt veel op, zeker als je ook blij bent met alles wat je hebt! (1 Timotheüs 6:8, HB).
Je hebt in feite alles al ontvangen wat je nodig hebt om een gelukkig leven te leiden. Je hebt immers Christus in je! Je hebt eeuwig leven ontvangen! Je bent geliefd door een hemelse Vader die heeft beloofd te voorzien in alles wat je nodig hebt! Het is geen wonder dat de Bijbel ons keer op keer oproept tot dankbaarheid (1 Thessalonicenzen 5:18). Als je werkelijk gelukkig wilt zijn, leer dan om dankbaar te zijn voor wat je hebt en zet je zinnen niet op de dingen die je niet hebt.

Vader, vandaag wil ik allereerst uw koninkrijk zoeken, en uw gerechtigheid, wetend dat U dan zult voorzien in alle andere dingen die ik nodig heb.