Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Gods doel met jou

10 oktober 2021
En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen.
Timotheüs 6:6

Het bijbelgedeelte 2 Petrus 1:3-10 is een prima samenvatting van Gods doel voor ons leven. Jouw belangrijkste rol is te werken aan het ontwikkelen van Gods karakterdoelen – goedheid, kennis, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht, broederliefde en liefde – en die toe te passen in je leven. Je richten op Gods doelen leidt onvermijdelijk tot succes; maar dan wel succes naar Gods maatstaven. Petrus belooft dat als deze eigenschappen door oefening groeien in ons leven, we bruikbaar en vruchtbaar zullen zijn en nooit zullen struikelen. Dat is succes!
Merk ook op dat er in deze lijst niet gesproken wordt over talent, intelligentie of gaven, die niet gelijkmatig uitgedeeld worden aan alle gelovigen. Jouw waarde wordt niet bepaald door deze door God gegeven karaktertrekken. Je waarde is gebaseerd op je identiteit in Christus en je groei in karakter. Beide gelden in dezelfde mate voor alle christenen. Zij die niet zijn toegewijd aan de doelen die God heeft voor hun karakterontwikkeling, zullen het belangrijkste doel in hun leven missen. Volgens Petrus zijn dit soort mensen vergeten wie ze zijn. Ze staan buiten hun werkelijke identiteit en missen hun levensdoel in Christus.
God houdt van je en Hij zal je nooit verlaten. Je bent door Hem vergeven en je bent zijn kind. Jouw identiteit is gevestigd in Christus en je leeft nu in eenheid met God. Steeds meer wordt jouw karakter gekenmerkt door de vrucht van de Geest. Als je echt alles over jezelf zou geloven wat waar is, zou je dan succesvol zijn? Zou je je goed voelen over jezelf? Natuurlijk! God heeft je namelijk niet geroepen om te mislukken. Volg dus zijn Bijbelse formule en wees het succes waarvoor Hij je heeft geroepen.

Dank U Heer, dat ik ook vandaag alles kan door uw Zoon Jezus, die mij kracht geeft. Mijn leven mag vruchtbaar zijn en ik hoef niet te struikelen; dank U voor succes!