Recente overdenkingen

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

Gods feedback

14 maart 2023
Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
Jeremia 29:11, NBV

Ik geloof dat God ernaar verlangt dat al zijn kinderen succesvol, betekenisvol, vervuld, tevreden, vreugdevol en veilig zijn en in vrede leven. Vanaf je geboorte heb je in je denken een manier ontwikkeld om deze begrippen te ervaren en in je leven doelen te bereiken. Bewust of onbewust ga je door met het vormen en aanpassen van je plannen om deze doelen te bereiken.
Maar soms zijn je goedbedoelde plannen en mooi klinkende doelen niet helemaal in harmonie met Gods plannen en doelen voor jouw leven. ,,Hoe weet ik dat wat ik geloof juist is?”, vraag je je wellicht af. ,,Moet ik wachten tot ik 45 ben of een soort midlife-crisis meemaak, om te ontdekken dat waar ik altijd in heb geloofd, verkeerd was?” Ik denk het niet. Ik geloof dat God ons zo heeft gemaakt dat we regelmatig kunnen nagaan of ons geloofssysteem in lijn is met Gods waarheid. God heeft een feedbacksysteem gevestigd dat is ontworpen om je aandacht te trekken, zodat je de waarde van je doelen kunt toetsen.
Dat systeem heeft te maken met je emoties. Als een ervaring of een relatie je boos, angstig of depressief maakt, dan zijn die emotionele checkpoints er om je te waarschuwen dat je wellicht een verkeerd doel koestert, dat is gebaseerd op een onjuist geloof. Als onze doelen geblokkeerd worden, dan worden we boos. Als onze doelen onduidelijk zijn, dan voelen we ons angstig. Als we merken dat onze doelen onmogelijk zijn, dan worden we depressief, aangezien hopeloosheid de basis is voor depressie.
Kan een door God gegeven doel ooit worden geblokkeerd, onzeker zijn of zelfs onmogelijk? Laat ik het anders zeggen: als God wil dat iets wordt gedaan, kan het dan gedaan worden? Natuurlijk! De vraag is of we een Bijbels idee hebben van succes, betekenis, vervulling, tevredenheid, vreugde, veiligheid en vrede. Als we deze waarden zien en najagen vanuit Gods perspectief, dan zullen we onze doelen bereiken, omdat ze Gods doelen voor ons zijn.

Heer, help me vandaag om in te zien of mijn doelen al dan niet in lijn zijn met de uwe, en pas het nodige aan datgene wat ik geloof.