Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Gods wegen kennen

27 augustus 2021

Iemand speculeerde dat elke beslissing die je maakt een poging is om verdere bezorgdheid in te dammen. Om met hun bezorgdheid om te gaan, gaan mensen zich te buiten aan eten, drinken of drugs, doen ze aan onwettige seks, herhalen mantra’s zonder erbij na te denken en vluchten ze naar hutjes, boten en plekken waar ze alleen kunnen zijn. De grootste reden om medicatie voor te schrijven, is om de bezorgdheid tijdelijk te ‘genezen’, maar wanneer het tijdelijke ervan af is, moeten we terug naar dezelfde wereld met daar ook nog eens de negatieve gevolgen van deze overlevingsstrategie bij. Bezorgdheid trekt alle energie uit de dag van vandaag en verduistert onze hoop voor de dag van morgen.

Bezorgdheid komt voort uit een staat van loskoppeling, van niet-verbondenheid. Wijsheid, kracht en rijkdom kunnen niet op tegen de vrede die voortkomt uit de relatie met God. Deze vrede is niet te begrijpen, niet te bewerkstelligen, niet te koop. Het enige waar we over kunnen roemen, is ons begrip van God en Zijn wegen (Jeremia 9:23-24). God heeft ons gemaakt om op een bepaalde manier te leven en als we op een andere manier gaan leven, is dat net als tegen de stroom in zwemmen, op eigen kracht, of net als overmeesterd te worden door de stroom en weggespoeld te worden. Wanneer je de vrede van God hebt, ongeacht de omstandigheden om je heen, is dat net als dobberen op een meertje.

We moeten de door God geschapen harmonie en levensritmes proberen te ontdekken. Hij is de meester-musicus en wij zijn Zijn orkest. Wanneer we vervuld zijn door Zijn Geest, zullen we zingen en in ons hart een melodie voor de Heer maken (Efeze 5:19). Elk instrument is nodig en we hebben allemaal verschillende partituren om te spelen. Als elke persoon de dirigent volgt en zijn eigen stuk speelt, zal de muziek een heerlijke uitdrukking zijn van Gods glorie. Maar als onze timing verkeerd is of we een andere melodie spelen, ontstaat er een vreselijk geluid. De grootste tragedie van alle tijden is om naar het graf te gaan met al onze muziek nog binnen in ons.

Jeremia walgde van het volk Israël en hij wilde weg van deze koppige mensen (Jeremia 9:2). Ze waren egoïstisch en hadden niet volgens Gods wil geleefd (v13-14). In plaats van in harmonie te leven met hun God waren deze mensen aan het klagen. Gods orkest klonk vals. Hun poging om hun eigen problemen recht te zetten was ten hoogste oppervlakkig. ‘Zij genezen de breuk van de dochter van Mijn volk op het lichtst door te zeggen: Vrede, vrede! Maar er is geen vrede!’ (Jeremia 8:11). God geeft nooit lapmiddelen voor ernstige problemen. ‘Zo zegt de HEERE: Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte, laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij kent dat Ik de HEERE ben, Die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt de HEERE’ (Jeremia 9:23-24).