Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Gods woord bestuderen

16 augustus 2021

Om te veranderen door het vernieuwen van ons denken, moet je een leerling zijn van Gods woord. Er zijn geen olifantenpaadjes. Niemand anders kan voor ons studeren. Oude manieren van hoe wij in deze wereld leefden moeten worden vervangen door nieuwe manieren van leven in Gods koninkrijk. De leugens van deze wereld moeten worden vervangen door de waarheid van Gods woord. Als Gods woord in de boekenkast staat, zal het ons niet veranderen. De waarheid moet in ons zijn. Het is niet genoeg om Bijbelverzen te denken. We moeten Bijbels denken. De wijze mens ziet het leven vanuit Gods perspectief.

Ezra wijdde zich toe aan het bestuderen van Gods woord, maar hij zette ook die volgende stap en dat is het belangrijkste onderdeel van leren. Hij observeerde de wet van de Heer (Ezra 7:10). We leren veel meer door te doen dan dat we leren door te luisteren. Mensen onthouden ongeveer 10 procent van wat ze horen, twintig procent van wat ze zien, maar negentig procent van wat ze doen. Alleen wanneer we Gods woord in ons leven uitwerken zijn we in een positie om anderen te onderwijzen. Leraren moeten leven naar wat ze zeggen waar ze in geloven om effectief te kunnen zijn in hun bediening van anderen. Jakobus zei: ‘En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige toehoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet’ (Jakobus 1:22-25).

De waarheid van Gods woord is niet bedoeld om intellectueel over te discussiëren zonder dat je het toepast. Het doel is transformatie, niet informatie. Ons denken zou doordrenkt moeten zijn met de waarheid en zo ons bevrijden en ons leven veranderen. Er ontstaan onderlinge conflicten en ons getuigenis komt in gevaar als wij mensen indoctrineren met kennis die hun geestelijke rijpheid te boven gaat. We zullen worden gezien als klinkend koper of schallende cimbaal (1 Korinthe 13:1) als we de liefde niet hebben. Veel geschreeuw, weinig wol. Gods woord bestuderen is geen intellectuele onderneming. Het is een interactie met God. Het levende woord verandert ons leven en wordt zichtbaar in de manier waarop we leven.