Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Groeien door beproevingen

6 september 2021

In het heetst van de strijd loont het de moeite om een stapje terug te doen om alles in perspectief te zetten. Zal dit ertoe doen in de eeuwigheid? Wat zijn de gevolgen op de lange termijn? Waar is God en wat probeert Hij te bewerkstelligen? Dat is waar Paulus het over heeft in Romeinen 5:1-5. We zijn gerechtvaardigd en te midden van elke beproeving hebben we toegang tot God. We kunnen met vertrouwen uitzien naar de toekomst omdat onze hoop in God is. Met dat in je achterhoofd kunnen we vreugde hebben tijdens ons lijden omdat er een goddelijke bedoeling achter zit. ‘Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet’ (Jakobus 1:2-4). Volharding tijdens verzoekingen en beproevingen is wat ons karakter vormt. Gods wil voor ons leven is onze heiliging (1 Thessalonicenzen 4:3) en dat wordt bereikt door ons karakter te kneden door volharding. Hoop is een huidige zekerheid van een toekomstig goed. De liefde van God zal nooit toestaan dat wij boven ons vermogen beproefd worden; het is door Zijn genade dat we kunnen volharden.

Als je het leven vanuit een tijdelijk perspectief bekijkt, dan kan dit tot een valse hoop leiden. Mensen zien hun baan als hopeloos, dus veranderen ze van baan. Of ze zien hun huwelijk als hopeloos, dus veranderen ze van partner. Of ze zien hun kerk als hopeloos en veranderen dus van kerk. Paulus en Jakobus sporen ons aan om op het juiste pad te blijven en volwassen te worden. Er zijn wel rechtsgeldige of goede redenen om van baan of kerk te veranderen, maar niet als je het doet om je verantwoordelijkheid om volwassen te worden, ontloopt; weglopen van de druk van het leven lost niets op. Je zult dezelfde hobbels tegenkomen. Weglopen maakt het hele proces alleen maar moeilijker.

Stel dat een echtgenoot met zijn voorganger deelt dat zijn vrouw hem net heeft verlaten. Hoe kan de voorganger hoop geven? Als hij zegt: ‘We zullen haar terugwinnen’, dan geeft hij valse hoop. Geen enkele persoon heeft controle over haar, dat kan niet en dat mág ook niet. De echtgenoot die probeert haar te manipuleren, te dwingen of kracht gebruikt om haar terug te krijgen, kan zich beter realiseren dat dit gedrag waarschijnlijk de reden is dat ze in eerste instantie weg is gegaan. De voorganger doet er beter aan om te zeggen: ‘Als je nog niet het commitment bent aangegaan om de man en vader te zijn die God bedoeld heeft, zou je daar dan nu toe bereid zijn?’ De man kan zijn vrouw niet veranderen, maar hij kan wel zichzelf veranderen en dat is van alle manieren de beste om haar weer voor zich te winnen. Zelfs als ze niet terugkomt, kan hij door de crisis leren en in zijn karakter veranderen, en daar ligt zijn hoop. De test van ons karakter wordt bepaald door wat er nodig is om ons te stoppen om de persoon te worden die God bedoelt heeft.