Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Groeien in geloof

18 juli 2021

Als geloof afhankelijk is van het object, dan is de mate van geloof dat je hebt afhankelijk van hoe goed je het geloofsobject kent. Als je zeven beloftes uit Gods woord kende, zou je geloof beperkt zijn tot die zeven beloftes. Als je zevenduizend beloftes uit Gods woord kende, zou je geloof geweldig vergroot worden. ‘Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God’ (Romeinen 10:17). We groeien in ons geloof naarmate we onze kennis en begrip van God en Zijn woord vergroten.

Stel dat een vader zijn kind op een tafel zet en de jongen aanmoedigt om in zijn armen te springen of zich in zijn armen te laten vallen en het kind doet dit. Terwijl het proces wordt herhaald, gaat de vader steeds verder van de tafel af staan. Het kind blijft springen, omdat hij vertrouwt dat zijn vader hem zal vangen. Stel nu dat de vader de jongen op een boomtak zet en hem aanspoort om in zijn armen te springen. Het is een grotere ‘sprong’ in geloof, maar de jongen springt omdat hij gelooft dat zijn vader hem zal vangen. Zou de jongen vanuit de boom in de armen van zijn kleine zusje springen? Waarschijnlijk niet ook al is de sprong hetzelfde. Het geloofsobject is nu immers veranderd. Zelfs de beste vaders zullen uiteindelijk niet een perfect geloofsobject kunnen zijn naarmate het kind verder zal klimmen in de boom des levens.

Als kleine kinderen nemen we de naam van onze ouders aan en zijn we voor ons dagelijks bestaan van hen afhankelijk. Verlossing of redding brengt een identiteitsverandering. We worden kinderen van God en onze hemelse Vader wordt het ultieme geloofsobject. We horen over God van christelijke onderwijzers die ons leren over Gods wegen. We lezen Gods woord en memoriseren Zijn woord en leren om door geloof te leven volgens wat Hij zegt dat waarheid is. Hoe hoog we de boom des levens ook beklimmen, onze Hemelse Vader zal altijd in staat zijn om ons te behoeden voor een val.

Om door geloof een overwinnend christelijk leven te leiden, moet je Gods woord kennen. Het is aanmatigend om in geloof uit te stappen of verder te gaan dan dat wij als waarheid kennen. Als we de waarheid niet kennen, kunnen we het christelijk leven niet door geloof leven. Als we voor onszelf besluiten wat we willen geloven dan maken we onszelf tot ons eigen geloofsobject. Als je denkt dat je God kunt manipuleren door intelligent verwoorde gebeden te prevelen en ‘in geloof’ valse beloftes te claimen, zul je bedrogen en wanhopig uitkomen. Veel christenen zijn teleurgesteld in God omdat Hij niet leek te antwoorden zoals zij dachten dat Hij zou moeten. Het is uitermate belangrijk dat gelovigen begrijpen dat God hen niks verschuldigd is. Hij is alleen verplicht aan Zichzelf en Zijn woord. Hij is een trouwe Vader die al Zijn beloftes houdt en Hij zal nooit van Zijn woord afwijken.

Jezus zei: ‘Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan’ (Mattheüs 18:3). Kleine kinderen vertrouwen hun ouders. Ze geloven wat hun ouders hen zeggen en de goed opgevoede kinderen gehoorzamen meteen, zonder aarzelen. Om in ons geloof te groeien, moeten we datzelfde kinderlijke geloof hebben.