Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Heiliging

1 juli 2021

De gelovige wordt rechtvaardig verklaard vanwege de rechtvaardigheid van Christus. Rechtvaardiging is de daad van een rechter. Het haalt de veroordeling, die ze verdienden vanwege hun schuld, van de zondaar af. Heiliging is meer de daad van een priester en gaat over het omgaan met het probleem van zondigen. Heiliging is een proces dat bij onze wedergeboorte in Christus begint en is pas compleet wanneer we in de hemel zijn, terwijl rechtvaardiging volledig plaatsvond op het moment van onze wedergeboorte. Voor gelovigen wordt altijd in de verleden tijd naar rechtvaardiging verwezen.

Paulus zegt: ‘Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht’ (1 Thessalonicenzen 4:3). God zal ons leiden bij onze carrièrekeuzes en allerlei besluitvorming maar de voornaamste wil van God is dat we op Hem gaan lijken; dat is het proces van heiliging. Heiliging is het genadige werk van God waarmee Hij de rechtvaardige alles geeft om weg te blijven van de zonde, en zijn karakter verandert zodat hij meer op Hem gaat lijken en hem zo vrucht laat dragen tot eer van God. We worden opgeroepen om heilig te zijn zoals God heilig is (1 Petrus 1:15). Geheiligd zijn betekent dat we apart gezet zijn van zonde en van zondig gedrag en om rechtvaardig te zijn en een rechtvaardig leven te leiden.

Heiliging kan, net als redding, moeilijk zijn om te begrijpen tenzij je weet dat over beide in de Bijbel zowel in de verleden, tegenwoordige en toekomende tijd wordt gesproken. We zijn gered (Efeze 2:4-5; 2 Timotheüs 1:8-9), we worden gered (1 Korinthe 1:18; 2 Korinthe 2:15) en op een dag zullen we volledig worden gered van de komende toorn (Romeinen 5:9-10; Hebreeën 1:13-14). Ook al hebben we nog niet alles ervaren wat redding zal brengen, God wil dat we de zekerheid van redding hebben (1 Johannes 5:13) en de aanwezigheid van de Heilige Geest in ons leven is onze garantie. ‘Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid’ (Efeze 1:14).

Op gelijke wijze zijn wij geheiligd (1 Korinthe 1:2; 1 Korinthe 6:19; Handelingen 20:32), worden we geheiligd (Romeinen 6:22; 2 Korinthe 7:1; Hebreeën 12:14) en zullen we op een dag volledig geheiligd zijn in de hemel (Efeze 6:25-27; 1 Thessalonicenzen 3:12-13; 1 Thessalonicenzen 5:23-24). Wanneer er in de verleden tijd naar heiliging wordt verwezen, wordt het over het algemeen positionele heiliging genoemd. Wanneer het in de tegenwoordige tijd wordt gebruikt, wordt dit ook wel progressieve heiliging genoemd.

Het werkt averechts voor ons groeiproces wanneer we alleen maar één aspect van heiliging benadrukken. Als we alleen maar naar de heiliging kijken in de verleden tijd, dan is heiliging een afgeronde handeling en kunnen sommige mensen gaan denken dat ze alles perfect rechtvaardig doen  terwijl dat niet zo is. Als we alleen maar kijken naar progressieve heiliging en de positionele heiliging negeren of wegzetten als alleen maar een positionele waarheid dan gaan we proberen iemand te worden wie we al zijn.

Positionele heiliging is de basis voor progressieve heiliging. We proberen niet om kinderen van God te worden, we zijn al kinderen van God die meer op Christus gaan lijken. Progressieve heiliging is het proces van het uitwerken van je heiliging (Filippenzen 2:12) en het in ons nieuwe leven in Christus steeds meer werkelijkheid laat worden in je doen en laten.