Recente overdenkingen

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

25 september 2023

Hem volgen

16 september 2022
Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, …en Mij volgen.
Mattheüs 16:24

Proberen jezelf te overwinnen uit eigen kracht is een hopeloze worsteling. Je kunt nooit zelf jezelf uitwerpen, aangezien je zelfgerichte, onafhankelijke ‘ik’, die door het vlees wordt gemotiveerd, nog altijd God wil zijn. We moeten door de leiding van de Heilige Geest Christus volgen op de weg van het afsterven aan onze zelfbeschikking. Paulus schreef: Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus’ wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees (2 Korinthe 4:11).
Dit klinkt als een akelige weg, maar ik verzeker je dat dit niet zo is. Het is een fantastische ervaring om door de Herder gekend te zijn en Hem te volgen als gehoorzame, afhankelijke schapen (Johannes 10:27). Het feit dat we geleid worden door de Heilige Geest, zelfs als dat resulteert in de dood van onze zelfbeschikking, is onze garantie dat we kinderen van God zijn (Romeinen 8:14). We zijn niet gemaakt om onafhankelijk van God te functioneren. Pas als we van Hem afhankelijk zijn en de intentie hebben om Jezus te volgen, zijn we compleet en vrij om te bewijzen dat Gods wil goed, welgevallig en volmaakt is (Romeinen 12:2).
Zelfbeschikking, die we ook wel zelfheerschappij kunnen noemen, wordt gemotiveerd door eigenbelang en wordt ondersteund door zelfgerichte bronnen. Pas als we aan het einde van onze eigen bronnen komen, ontdekken we Gods bronnen. God zal ons ons eigen ding laten doen en wacht geduldig op het moment dat we geestelijk en emotioneel bankroet gaan, als gevolg van onze zelfgerichtheid en zelfheerschappij. We kunnen ons op ieder moment tot God keren als we uitgeput zijn, of steeds maar weer proberen om ons leven onafhankelijk van Hem te leiden. Hij dringt zich niet aan ons op. Hij zegt alleen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen,… en Mij volgen. Ben jij bereid om je zelfheerschappij op te geven en Hem te volgen?

Liefdevolle Herder, ik verlang naar uw wil voor mijn leven, en ik stel mij vandaag ten doel om U te volgen in gehoorzaamheid en afhankelijkheid.