Recente overdenkingen

25 januari 2022

Herken een geestelijk leider

10 januari 2022
Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke dwalingen in de leer zullen invoeren. Ook verloochenen zij daarmee de Heer, die hen gekocht heeft, en brengen een snel verderf over zichzelf.
2 Petrus 2:1

Wat komt er bij je op als je de term ‘valse profeten’ en ‘valse leraars’ hoort? Veel mensen denken dan al snel aan oosterse mystici of goeroes, de voormannen van onBijbelse religies, of aan krachtige sekteleiders – mensen die duidelijk buiten de kaders van de christelijke kerk vallen. Maar de apostel Petrus behandelt een heel hoofdstuk (2 Petrus 2) aan de aanwezigheid van valse profeten en leraars bínnen de Kerk. Misschien werken ook in onze kerken wel valse leraars, vermomd als werkers van gerechtigheid.
Merk op dat de misleiding door valse leraars niet zozeer hun leer betreft: Velen zullen hun losbandig gedrag overnemen en zo de weg van de waarheid in opspraak brengen (vers 2, NBV). Wat bedoelt Petrus met het ‘overnemen van hun losbandig gedrag?’ Hij heeft het over christenen die een bediening beoordelen op basis van hoe die er aan de buitenkant uitziet en op basis van de charmes van hun leiders. We zeggen gemakkelijk: ,,Het is zo’n aardige vent.” Of: ,,Ze is een charismatische persoonlijkheid”, ,,Hij is een krachtige spreker”, ,, Zij klinkt zo aardig en oprecht.” Maar is uiterlijke aantrekkingskracht of een vriendelijke persoonlijkheid een Bijbels criterium voor het beoordelen van een bediening of leraar? Nee, natuurlijk niet. Het draait altijd om waarheid en gerechtigheid. Een geestelijk leider moet worden geïdentificeerd door zijn toewijding aan de waarheid, zijn rechtvaardige leven en zijn dienende hart.

Lieve God, behoed mij ervoor te leven voor het podium. Ik wil alleen voor U leven. Houd me verantwoordelijk voor een leven van waarheid, gerechtigheid en liefde, altijd vol ontzag en verlangen om uw naam hoog te houden.