Recente overdenkingen

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

Het borstharnas van de gerechtigheid

25 november 2022
…bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid.
Efeze 6:14

Het tweede deel van de wapenrusting waarin God heeft voorzien, is het borstharnas van de gerechtigheid. Als je je met Christus bekleedt bij je redding, word je gerechtvaardigd door onze heilige God. De gerechtigheid die je ontvangt is die van Christus, niet die van jezelf (1 Korinthe 1:30; Filippenzen 3:8,9). Als satan dus een pijl naar je toegooit en zegt: ,,Moet een slappeling als jij doorgaan voor christen?”, kun je met Paulus terugslaan: Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt (Romeinen 8:33). Jouw gerechtigheid in Christus is je bescherming tegen satans beschuldigingen.
Hoewel we ons verheugen in onze positie van gerechtigheid in Christus, zijn we ons wel bewust van onze onrechtvaardige daden als we iets denken, zeggen of doen zonder God. Standhouden in de gerechtigheid houdt in dat we voortdurend leven in overeenstemming met God, naar 1 Johannes 1:9: Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Het belijden van zonden is iets anders dan sorry zeggen, of om vergeving vragen. Belijden (in het Grieks ‘homologeo’) betekent iets erkennen of het ergens mee eens zijn. Je belijdt dus je zonden als je zegt wat God erover zegt: ,,Ik heb een onreine gedachte toegelaten; dat is een zonde.” ,,Ik heb vanmorgen onvriendelijk gedaan tegen mijn partner; dat was verkeerd.” ,,Bij die kans op dat bestuurslidmaatschap was trots mijn onderliggende drijfveer;  trots hoort niet thuis in mijn leven.”
Satan zal het belijden van zonden zo moeilijk mogelijk voor je maken. Hij zal proberen je te overtuigen dat het te laat is om het nog te belijden, dat God je naam al uit het boek des levens heeft gewist. Maar ook dat is een van zijn leugens. Je bent in Christus; je bent al vergeven. Je bent de rechtvaardigheid van God in Christus (2 Korinthe 5:21). Hij zal je nooit alleen laten. Jouw relatie met God en je eeuwige bestemming staan niet op het spel als je zondigt; maar je dagelijkse overwinning staat wel op het spel. Jouw belijdenis van zonde maakt de weg vrij voor het vruchtbaar uitleven van de gerechtigheid in je dagelijks leven. We moeten net als Paulus worden, die schreef: Daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen (Handelingen 24:16).

Heer, ik doe vandaag het borstharnas van gerechtigheid aan en ga op zoek om een zuiver geweten te hebben, voor U en voor de mensen.