Recente overdenkingen

Het controleprobleem

21 juni 2022
De vrucht van de Geest is… zelfbeheersing.
Galaten 5:22,23

Heel vaak wordt onze behoefte om onze kinderen te beheersen en controleren veroorzaakt door een valse veronderstelling dat onze identiteit en waarde afhangt van hoe goed onze kinderen zich gedragen. Denk je eens in: als jouw waarde afhangt van iemand anders dan jij zelf, dan ben je uiteraard geneigd om de mensen en factoren die daarmee in verband staan, te gaan controleren. Kijk maar eens naar zieke dictators, zoals Adolf Hitler en Saddam Hoessein, die hun onderdanen onder controle hielden met intimidatie en grof geweld. Toch is niemand onzekerder dan een ‘control-freak’, omdat hij of zij handelt vanuit de valse aanname dat de externe factoren in deze wereld bepalen wie hij is, dus niet God en zijn reactie op Hem. De vrucht van de Geest is zelfbeheersing (Galaten 5:23), geen kind- of partnerbeheersing.
Als je identiteit in Christus ligt en je hart erop gericht is om de persoon te zijn die God wil dat je bent, dan kan niemand dat doel verhinderen, behalve jijzelf. ,,Maar wat als mijn kind rebels is?”, vraag je misschien. Jouw kind kan jou niet verhinderen om de vader of moeder te zijn die God wil dat je bent. Dat kan alleen jij zelf. Trouwens, juist in een crisis hebben je kind en je partner het nodig dat jij de ouder bent die God wil dat je bent.
Vele onderzoeken hebben aangetoond dat de beste kinderen opgroeien met ouders die van hun kinderen houden en hun gedrag weten te beheersen. De slechtste kinderen groeien op met liefdeloze ‘control-freaks’. De op een na beste kinderen groeien op met ouders die misschien te veel toestaan, maar wel onvoorwaardelijk van hen houden. Uiteindelijk gaat het hierom: Je bent misschien niet altijd in staat je kind onder controle te houden, maar op basis van je positie en karakter in Christus, ben je wel in staat om altijd van je kind te houden. Je kind liefhebben is afhankelijk van jou, en jouw reactie naar God. Je kind controleren is afhankelijk van de medewerking van je kind. Je identiteit en zekerheid in Christus is niet afhankelijk van dingen die je zelf in de hand hebt.

Heer, help mij om geestelijk te blijven groeien als een liefdevolle ouder, en bewaar me ervoor om mijn kind te willen controleren uit zelfzuchtige motieven.