Recente overdenkingen

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

Het lichaam van de gelovige

18 januari 2023
Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.
Genesis 2:7

Bijbels gesproken betekent leven ‘verenigen’ en betekent dood ‘scheiden’. Toen Adam een levend wezen werd, werd zijn ziel verenigd met zijn lichaam. Toen hij stierf werd zijn ziel gescheiden van zijn lichaam.
Zolang je leeft, is je ziel verenigd met je lichaam. Als je lichamelijk sterft, scheidt je ziel zich af van je lichaam. Maar na die scheiding houd je niet op te bestaan! Paulus schreef dat als een gelovige niet meer in het lichaam woont, hij bij de Heer woont (2 Korinthe 5:8). Je diepste identiteit zit hem niet in je fysieke bestaan. Paulus schreef: Zo kennen wij dan vanaf nu niemand naar het vlees (2 Korinthe 5:16).
Hoewel je diepste identiteit meer is dan je lichaam, kun je in dit tijdelijke leven niet functioneren zonder dat lichaam. Je immateriële zelf heeft je materiële zelf nodig, en andersom. Je hebt je fysieke hersenen nodig om je bewegingen en reacties aan te sturen, en je hebt je niet-fysieke denken nodig om oplossingen en juiste beoordelingen te bedenken met je fysieke verstand. Je hersenen zijn net een computer en je denken is de programmeur. Het meest ingenieuze menselijke brein kan niets uitrichten in een lichaam zonder hersenen. En het meest briljante verstand kan niet functioneren in hersenen die zijn aangetast door bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer.
In 2 Korinthe 5:1-4 refereert Paulus naar het lichaam van de gelovige als een tent, een tijdelijke woonplaats voor de ziel. Om Paulus’ beeld te gebruiken: ik moet belijden dat mijn tentpinnen loszitten, mijn tentstokken inzakken en de zoom van mijn tent begint te rafelen. Op mijn leeftijd ben ik blij dat ik meer ben dan alleen de aardse verpakking waar ik in rondloop!
Je bent er niet ter wille van je lichaam; het lichaam bestaat voor jou. Daarom zei Paulus: Ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar (1 Korinthe 9:27). Om het doel van je bestaan op aarde te kunnen vervullen, moet je je lichaam gezond houden door voldoende beweging, een gebalanceerd eetpatroon en voldoende rust.

Heer, help me om het belang van mijn fysieke bestaan niet te over- of onderschatten, maar in lijn te blijven met uw plan voor mijn leven.