Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Het onderwerp van je geloof

17 juli 2021

Geloof is afhankelijk van het onderwerp. Te zeggen dat we moeten wandelen door geloof, roept de vraag op: Geloof waarin? Je kunt niet geloven in geloof. Jezus is om twee redenen het enige legitieme voorwerp van ons geloof waarin je kunt geloven. Hier zijn twee redenen voor. Ten eerste, we kunnen op Jezus vertrouwen vanwege het getuigenis van degenen die ervoor hebben gekozen in Hem te geloven. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt: ‘Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel, en volg hun geloof na’ (Hebreeën 13:7). Hij zegt niet dat we moeten nadoen wat zij doen of zeggen. Als hun leven een uiting is van wat zij geloven, dan volgen we hun geloof na. En wat we doen of zeggen komt voort uit wat we geloven. Mensen geloven niet altijd wat dat ze belijden, maar ze leven altijd volgens wat ze echt geloven.

De tweede en belangrijkste reden dat Jezus het ultieme geloofsobject van ons geloof is, is dat Hij nooit verandert. ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid’ (v8). We leren mensen die hun woord nakomen te vertrouwen en we leren dingen te vertrouwen waarvan bewezen is dat ze consistent zijn. Het meest universeel geaccepteerde geloof is de vaststaande orde in het universum. We zetten onze wekkers en plannen afspraken met een agenda. De wereld zou tot chaos vervallen als de omwenteling van de zon en de maan plotseling veranderden. Als we al zoveel vertrouwen hebben in de zon, waarom niet in de Zoon door Wie de wereld is gemaakt en Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord (Hebreeën 1:2-3)?

Het vergt tijd om in iets of iemand vertrouwen te krijgen; het vertoonde gedrag moet over de tijd heen consistent en continu zijn. Dat is de reden waarom onze relaties zo broos zijn. Het kan maanden of jaren duren om een hoog vertrouwensniveau te bereiken, terwijl één daad van ontrouw het teniet kan doen. We kunnen kiezen om degenen die ons verraden te vergeven, maar het duurt lang(er) om het verloren vertrouwen terug te winnen.

Als God zou veranderen of als zou blijken dat Zijn woord niet waar is, dan zou Hij niet langer een legitiem geloofsobject zijn. In alle eeuwen van de menselijke geschiedenis is bewezen dat de aard van God eeuwig onveranderlijk is, net als Zijn woord. ‘Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig’ (Jesaja 40:8). Jezus zei: ‘Voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is’ (Mattheüs 5:18). Met andere woorden, hemel en aarde zullen voorbijgaan voordat de kleinste letter in het Hebreeuwse alfabet uit Gods woord zal verdwijnen of op welke manier zal worden veranderd. Critici hebben eeuwenlang op dit aambeeld gehamerd, maar de hamers en mensen die ze hanteerden zijn weggevallen. Het aambeeld van Gods woord blijft hetzelfde.