Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Het overwinnen van verlies

3 september 2021

Niemand houdt van het idee van vergankelijkheid. Elke dag leven we in de veronderstelling dat morgen hetzelfde zal zijn. We maken plannen voor de toekomst vanuit de gedachte dat we onze gezondheid zullen hebben, dezelfde vertrouwde baan, familie en vrienden. Jakobus zegt iets anders: ‘En nu dan u die zegt: Wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen, en daar een jaar doorbrengen en handeldrijven en winst maken, u, die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen’ (Jakobus 4:13-15). Alleen God is permanent, al het andere is onderhevig aan verandering. Van nature zijn wij tijdsgeoriënteerde mensen, die bezig zijn te leren om het leven te bezien vanuit Gods eeuwige perspectief.

Driemaal zei Jezus tegen Zijn discipelen dat Hij naar Jeruzalem zou gaan en dat Hij daar verraden en gekruisigd zou worden. De eerste keer (Markus 8:31) ontkenden de discipelen dat en Petrus begon Hem zelfs te bestraffen. De tweede keer (Markus 9:32) begrepen ze het niet en waren ze bang om erover te praten. Bij de derde keer (Markus 10:32-34) waren de discipelen ontzettend verbaasd. Het leven zoals zij dat kenden zou snel voorbij zijn. We hebben allemaal dezelfde voorspelbare reactie wanneer een levensstijl waar we aan gewend zijn, abrupt eindigt vanwege een crisis. Meestal wordt de crisis gekenmerkt door een opmerkelijk verlies. Dat verlies kan echt zijn, of ingebeeld, of in de toekomst staan te gebeuren.

Onze eerste antwoord is ontkenning en dat kan drie minuten duren of dertig jaar. De eerste reactie is een gevoel van ongeloof. ‘Nee, niet ik!’ Vervolgens worden we boos en vragen we onszelf af: ‘Hoe kan dit mij overkomen?’ De boosheid gaat over in een soort onderhandeling: ‘Misschien kan ik veranderen wat er gebeurd is?’ Ten slotte voelen we ons depressief wanneer de gevolgen van het verlies niet teruggedraaid kunnen worden. Hoe je op verlies reageert, is de hoofdoorzaak van depressie. Een crisis kan ons niet vernietigen, maar kan wel onthullen wie wij zijn.

Een cruciaal onderdeel van ons groeiproces is om te leren om te gaan met verlies. Alles wat we nu hebben, zullen we op een dag verliezen, behalve onze relatie met God. De belangrijke vraag is: Kiezen we het pad van opgeven en staan we toe dat het verlies ons de rest van ons leven negatief beïnvloedt? Of gaan we accepteren wat we niet kunnen veranderen en gaan we juist als gevolg van de crisis groeien? Een wijs persoon zei ooit: De bocht in de weg is niet het einde van de weg, als je maar wel meestuurt in die bocht.