Recente overdenkingen

Het schild van geloof

27 november 2020
Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
Efeze 6:16

Paulus noemt nog drie stukken van de wapenrusting die me moeten aandoen om onszelf te beschermen tegen satans aanvallen: het schild van geloof, de helm van verlossing en het zwaard van de Geest. De eerste drie wapenstukken (de gordel van waarheid, het borstharnas van gerechtigheid en de schoenen van vrede) hebben we ontvangen en zijn zeker gesteld door onze positie in Christus; de laatste drie stukken helpen ons standhouden in de strijd en verzekeren ons van de overwinning.

In tegenstelling tot wat mensen soms denken, is er aan geloof niets mystieks. Bijbels geloof is simpelweg wat je gelooft over God en zijn Woord. Hoe meer je weet over God en zijn Woord, hoe meer geloof je hebt. Hoe minder je weet, hoe kleiner je schild is, en satan zal het dan makkelijker hebben om je met zijn vurige pijlen te raken. Als je een groter en sterker schild van geloof wilt hebben dat je echt beschermt, dan moet je God en zijn Woord beter leren kennen (Romeinen 10:17).

De brandende pijlen van satan zijn niets anders dan smeulende leugens, brandende beschuldigingen en vurige verleidingen die je d    enken bombarderen. Als een misleidende gedachte, beschuldiging of verleiding je denken binnenkomt, moet je deze rechtstreeks confronteren met wat je aan waarheid weet over God en zijn Woord. Weet je hoe Jezus satans raketten van misleiding teniet deed? Door zichzelf af te schermen met de waarheid uit Gods Woord. Iedere keer als je een Bijbeltekst in je hart opslaat, naar een Bijbelse prediking luistert of een Bijbelstudie bijwoont, vergroot je je kennis van God en wordt ook je schild van geloof groter.

We worstelen allemaal met verleidingen en gedachten van beschuldiging. Als je een gezonde en volwassen christen bent, zullen deze pijlen echter afketsen tegen jouw schild van geloof.

Heer, vandaag hef ik het schild van geloof en stel mij op tegenover verleidende en beschuldigende gedachten van de boze. Help mij U en Uw Woord beter te leren kennen, zodat mijn schild groeit.