Recente overdenkingen

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

Het werkzame principe van het leven

31 maart 2023
En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Heb geloof in God.
Markus 11:22

De zon is misschien wel het meest geloofwaardige geloofsobject voor deze wereld. Het lijkt wel alsof de zon nooit verandert. Ze is er altijd geweest, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Zonder de zon zouden mensen niet kunnen leven. Als de zon morgenochtend niet op zou gaan, wat zou er dan met het geloof in de wereld gebeuren? De totale mensheid zou in grote verwarring raken.
Als we zoveel geloof hebben in de zon, waarom hebben we dan niet nog veel meer geloof in de Zoon die de zon en de hele orde van het universum heeft gemaakt?
Ons geloof is in God. Echt geloof wordt geboren uit kennis van Gods wil en bestaat alleen om die wil te vervullen. Geloof is niet bedoeld om de wil van de mens te doen in de hemel, maar om Gods wil te doen op aarde.
Na een studie over geestelijke strijd, kwam er een jongeman naar me toe om te praten over zijn persoonlijke leven. Hij vertelde dat hij af en toe de naam van Jezus niet hardop kon uitspreken. Ik vroeg hem naar zijn geloof. Hij dacht dat hij ooit tijdens een evangelisatiecampagne een beslissing voor Christus had genomen. Hij probeerde vervolgens bij een groep Amerikaanse indianen te wonen om zijn geestelijke reis voort te zetten, maar dat liep op een ramp uit. Uiteindelijk kwam hij terecht in het huis van een predikant, die hem hielp de zekerheid van zijn verlossing te gaan ervaren. De predikant moedigde hem aan om door geloof alleen te leven.
De jongeman zei: ,,Ik heb dat nu drie jaar geprobeerd, en het bestaat alleen maar uit de ene verzoeking na de andere.”
,,Maar wat geloof je dan?”, vroeg ik hem.
Hij had geen idee hoe hij daarop moest reageren. Deze jongeman probeerde door geloof in geloof te leven. Maar geloof op zichzelf is geen geloofsdoel. Het enige goede geloofsobject is God en de openbaring die we van Hem hebben in zijn Woord. Geloof is het werkzame principe van het leven dat ons brengt bij ons geloofsdoel: God. Het enige verschil tussen een christen en een niet-christen is het object waarin we geloven. God moet het doel zijn van ons geloof.

Here God, ik bouw mijn geloof vandaag alleen op U. Help me om niets of niemand toe te staan om uw plaats in te nemen als het object van mijn geloof.