Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Het zelfbeeld van je kinderen

18 september 2021
Oefen een kind overeenkomstig de weg die hij moet gaan, ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken. (Spreuken 22:6)
Spreuken 22:6

Je belangrijkste verantwoordelijkheid als ouder is om je kind naar Christus te leiden en het te helpen zijn identiteit in Christus te vestigen. Als een kind ter wereld komt, is hij volkomen afhankelijk van zijn aardse ouders om hem te voeden, luiers te verschonen en voor onderdak te zorgen. De kinder- en tienertijd is het proces waarin een mens van volslagen afhankelijkheid van volwassenen, groeit naar volslagen onafhankelijkheid als volwassene. In hun zoektocht naar wie ze zelf zijn als persoon, keren kinderen zich geleidelijk af van veel van de mensen, gedachten en ideeën die ze hadden meegekregen, en keren ze zich tot mensen, gedachten en ideeën die ze nu zelf kiezen waar ze zich vertrouwd mee maken.
Een kind is prima in staat om Gods liefde en bescherming te begrijpen en om Jezus Christus op jonge leeftijd aan te nemen als Verlosser. Maar het begrijpen van zijn geestelijke identiteit is een proces dat jaren duurt – in dit proces leert het kind om zijn afhankelijkheid van zijn ouders over te hevelen naar God.
Rond hun twaalfde levensjaar worstelen veel kinderen met hun identiteit. Onderzoekers van de cognitieve ontwikkeling zeggen dat de meeste twaalfjarigen kunnen denken als een volwassene. Ze zijn dan in staat om abstract te denken en symboliek te begrijpen. Dat is een opvallend gegeven, wetend dat Jezus op zijn twaalfde levensjaar uit het niets (uitgezonderd zijn geboorte en korte verblijf in Egypte) het podium van de geschiedenis betreedt. Verder wordt de Joodse ceremonie ‘Bar Mitswa’ al eeuwenlang gevierd als een jongen 12 wordt, de leeftijd waarin volgens het Joodse denken een jongen een man wordt. In veel gemeenten worden kinderen van twaalf gedoopt op basis van hun geloof, of doen ze belijdenis.
Ik geloof dat de twaalfjarige leeftijd zo’n beetje de tijd aangeeft waarin we hen moeten helpen hun geestelijke identiteit te vestigen. Sommige evangelische bedieningen hebben nog wel eens de neiging om zich teveel te richten op mensen ouder dan zestien jaar, waarbij de jonge tienerjaren verloren gaan om kinderen te helpen God persoonlijk en diep te leren kennen. Helaas is zestien jaar vaak te laat om kinderen nog uit te dagen hun geestelijke identiteit te overwegen. Maak deze fout niet met je kinderen. Je moet ze al vroeg laten begrijpen wie ze zijn als kinderen van God, en wat hun identiteit in geestelijk opzicht betekent. Hen helpen zichzelf te zien zoals God hen ziet, is het belangrijkste inzicht dat jij je kind kunt bijbrengen. Als je kinderen hun identiteit niet vinden in Christus, zullen ze die gaan vinden in de wereld.

Lieve Vader, help me om mijn kinderen al vroeg te leiden in een levende relatie met U, zodat ze hun identiteit zullen vinden in Christus.