Het zwaard van de Geest

29 november 2020
En neem … het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.
Efeze 6:17

Het Woord van God is het enige aanvalswapen dat in de wapenrusting wordt genoemd. Aangezien Paulus hier het woord ‘rhema’ in plaats van ‘logos’ gebruikt voor ‘woord’, geloof ik dat Paulus hier verwijst naar het gesproken Woord van God. We moeten onszelf wapenen tegen de boze, door middel van het hardop uitspreken van Gods Woord.

Waarom is het zo belangrijk om Gods Woord hardop uit te spreken, in plaats van het alleen maar te geloven en eraan te denken? Simpelweg omdat satan een geschapen wezen is en hij onze gedachten niet kan lezen. Omdat hij mensen goed observeert, weet hij tot op zekere hoogte behoorlijk goed wat er in je gedachten omgaat, maar dat geldt ook voor goed opgeleide psychologen. Het is ook niet zo moeilijk voor hem om te raden wat je denkt, aangezien hij een heleboel gedachten naar binnen probeert te brengen. Maar hij heeft geen idee wat je gaat doen, totdat je ermee begint. Hij probeert voortdurend gedachten in je denken te brengen en hij weet het als zijn leugens effect hebben, door hoe je je gedraagt.

Satan kan proberen je te beïnvloeden door zijn gedachten af te vuren op je denken en je ziel, maar hij kan niet je gedachten lezen. Als je satan weerstaat, moet je dat hardop doen, zodat hij je hoort, je begrijpt en op de vlucht slaat.

Met God kun je daarentegen wel communiceren via je denken en je geest, omdat Hij de gedachten en motivaties van ons hart kent (Hebreeën 4:12). Jouw onuitgesproken communicatie met God is jouw eigen heiligdom; satan kan je daar niet afluisteren. Als je echter uitsluitend in je gedachten satan beveelt weg te gaan, zal hij niet gaan, omdat hij niet verplicht is om zich te onderwerpen aan jouw gedachten. Je moet hem verslaan met het uitgesproken woord van God. Het goede nieuws is echter dat de meeste aanvallen voorkomen in de nacht, of als je alleen bent.

Op een nacht werd ik zonder duidelijke reden wakker met een enorme innerlijke angst. Meteen wist ik dat het een aanval van satan was. Zonder mijn hoofd van het kussen te halen, paste ik de twee stappen van Jakobus 4:7 toe. In het heiligdom van mijn hart onderwierp ik mij aan God. Vervolgens verzette ik mij tegen satan met één gesproken woord – Jezus! – en de angst verdween onmiddellijk en totaal. In volmaakte vrede sliep ik weer in.

Heer, geef me de moed en kracht om stand te houden in deze wereld en satan te verslaan door uw Woord uit te spreken.