Recente overdenkingen

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

Hijs de zeilen!

13 maart 2023
De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.
Johannes 3:8

Wat is er nodig om een onzelfzuchtige, liefdevolle christen te zijn? Iets waar we allemaal naar verlangen? Wat moeten we doen om voorbij onze inconsequente, egoïstische, vleselijke neigingen te komen, en liefdevolle daden te verrichten ten dienste van God en van anderen?
Ten eerste is het nodig om overtuigd te zijn van je identiteit in Christus. Je kunt niet liefhebben zoals Jezus, als je niet eerst de realiteit hebt geaccepteerd – aangezien je in Christus bent – dat zijn goddelijke natuur één is geworden met jouw geest.
Ten tweede moet je dagelijks je oude, door zonde getrainde vlees kruisigen en gaan wandelen zoals je bent: een kind van God wiens geest vervuld is met de Heilige Geest.
Het feit dat de Heilige Geest in ons woont en dat we kunnen leven op basis van zijn leiding is voor velen een ontzagwekkend maar ook ongrijpbaar concept. Dat is overigens geen nieuw probleem. Nicodemus was een geleerde man, maar ook hij kon het leven door de Geest niet begrijpen. Dus vertelde Jezus hem: De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is (Johannes 3:8). Het leven door de Geest reduceren tot een formule is net zoiets als proberen wind te vangen.
Iemand mediteerde eens over de mysteries van het wandelen door de Geest en verzuchtte: ,,Ik denk dat we de riemen in moeten trekken en de zeilen hijsen.” Ik ben gek op die uitspraak. Als we wandelen in de Geest, houden we op met zelf te worstelen. We worden dan niet langer opgejut, maar geleid. Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God (Romeinen 8:14). Als we aan het eind van onze krachten komen, dan zullen we zijn kracht ontdekken.

Vader, help me om vandaag af te rekenen met menselijke bronnen, zodat ik kan wandelen in de kracht en mogelijkheden van uw Geest.