Recente overdenkingen

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

Hoe geloof ons leven beïnvloedt

18 november 2022
Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.
Efeze 2:8,9

Nadat Jezus claimde dat Hij door God was gestuurd, wilde een groep mensen Hem grijpen in de veronderstelling dat Hij een slecht mens was. Anderen geloofden echter wel in Hem: En velen uit de menigte kwamen tot geloof in Hem en zeiden: Wanneer de Christus komt, zal Hij toch niet meer tekenen doen dan Híj gedaan heeft? (Johannes 7:31). Al het bewijs was aanwezig. Sommigen kozen ervoor het te geloven; anderen kozen ervoor het niet te geloven. Vandaag is dat nog precies hetzelfde. Geloof is namelijk een keuze. We kiezen ervoor om te geloven of om niet te geloven.
Geloof is het werkzame principe van het leven. Het is het middel waardoor we in relatie staan met God en waardoor we ons leven mogen leven in vrijheid. Kijk maar eens naar de verschillende manieren waarop de Bijbel beschrijft dat geloof ons leven beïnvloedt:
Ten eerste: we worden gered door geloof (Efeze 2:8,9).
Ten tweede: We wandelen door geloof, niet door aanschouwen (2 Korinthe 5:7).
Ten derde: In geloof trouw blijken te zijn is een voorwaarde om in de bediening te staan: En ik dank Hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat Hij mij trouw geacht heeft, toen Hij mij een plaats gaf in de bediening (1 Timotheüs 1:12). Paulus voegt eraan toe: En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen (2 Timoteüs 2:2). (In het Engels en het oorspronkelijke Grieks zijn ‘geloof’ en ‘trouw’ hetzelfde woord.) Je kunt een opdracht uitvoeren zoals men van je verwacht. Dan ben je misschien wel trouw, maar niet perse een gelovige. Het gaat hier dus om ‘trouw’ met een lading van geloof. Trouw heeft altijd te maken met een keuze voor de waarheid.
Ten vierde: de kwaliteit van een relatie wordt altijd bepaald door geloof of vertrouwen. Menig mens proclameert zijn eigen loyaliteit, maar wie kan een betrouwbaar mens vinden? (Spreuken 20:6). De woorden ‘geloof’, ‘vertrouwen’ en ‘trouw’ hebben één Grieks grondwoord ‘pistis’. De man die vertrouwt, gelooft ergens in. Iemand die gelooft, vertrouwt ook, anders is het geen geloof. Er is niets wat zoveel invloed heeft op ons leven als geloof, omdat wat we geloven bepaalt hoe we leven.

Heer, ik bevestig dat ik zonder geloof U niet kan behagen. Ik kies er vandaag voor om in U te geloven en op uw naam te vertrouwen.