Hoop terugkrijgen

17 februari 2021

Tijdens mijn bediening in Europa ontving ik het volgende getuigenis van een dame, die qua leeftijd volwassen was:

Ik ben geboren en getogen in een erg wettisch ‘christelijk’ gezin waar men verkeerd met elkaar omging. Kerkbezoek was verplicht, maar de lichamelijke en emotionele mishandeling door mijn ouders vertekende mijn opvatting over God. In onze kerk stond een groot bord waarop stond: ‘God is liefde’. Ik had echter geen idee wat liefde was. Als wat ik thuis meemaakte de liefde van God moest voorstellen, dan wilde ik er niks mee te maken hebben. Ik ging weg bij mijn ouders om te studeren, en ik ging weg bij God. Ik promoveerde in de psychologie en werkte twintig jaar als professioneel counselor. In die tijd was ik continu depressief. Uiteindelijk realiseerde ik me dat ik mezelf niet kon helpen, laat staan anderen, dus stapte ik over naar onderwijspsychologie en uiteindelijk naar arbeidspsychologie.

Uit wanhoop bezocht ik een internationale kerk. Een zondagschoolklas bekeek een videoserie van Neil Anderson. Ik leerde wie ik zou moeten zijn in Christus en uiteindelijk legde iemand me de strijd uit die in mijn hoofd gaande was. Ik ontdekte dat er ervaren bemoedigers in de kerk waren die mensen door de Stappen naar Vrijheid in Christus leidden. Met vrees en beven maakte ik een afspraak. Ik wist niet wat ik kon verwachten, maar ik wist dat ik niets te verliezen had, en mogelijk veel te winnen.

Het was een geweldige ontmoeting met God. Ik voelde hoe de lagen van zelfgerechtigheid, trots, rebellie en zonde van me af vielen. Elke stap was zinvol voor me, maar mijn grootste bevrijding kwam toen ik mijn ouders vergaf voor hun mishandeling en voor het misvormen van mijn idee van God. Zodra ik klaar was, wist ik dat ik vrij was van de jarenlange gevangenschap waarin ik de leugens over God en over mijzelf had geloofd. Ik was op een levende en bevrijdende manier met God verbonden. Zijn Geest getuigde nu met mijn geest dat ik een kind van God was. Ik was bevrijd en heb sinds die dag geen last meer gehad van depressies.