Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Huil met hen die huilen

7 oktober 2021
Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
Romeinen 12:15

In het begin van mijn pastorale bediening ontving ik zo’n midden-in-de-nacht-telefoontje waar iedere voorganger panisch voor is: ,,Neil, onze zoon heeft een ongeluk gehad. Men verwacht niet dat hij het overleeft. Kun je alsjeblieft naar het ziekenhuis komen?”
Om een uur of één in de nacht was ik ter plaatse. Ik zat samen met de ouders in de wachtkamer, hopend en biddend voor het beste, maar rekening houdend met het slechtste. Om vier uur kwam de arts naar buiten om ons het slechtste nieuws te brengen: ,,Hij heeft het niet gehaald.”
We waren helemaal kapot. Ik was zo moe en emotioneel gesloopt, dat ik de ouders geen woorden van troost kon bieden. Ik zat daar alleen maar en huilde met hen. Ik had geen idee wat ik zou kunnen zeggen. Ik ging naar huis met het idee dat ik hopeloos gefaald had om dit gezin te troosten in het uur van hun diepe duisternis.
Vlak na het ongeluk verhuisden de ouders naar een andere plaats. Zo’n vijf jaar later bezochten ze onze gemeente en nodigden me uit voor een maaltijd. ,,Neil, we zullen nooit vergeten wat je voor ons hebt gedaan toen onze zoon stierf”, zeiden ze.  ,,We wisten dat je van ons hield, omdat je samen met ons huilde.”
Een van de uitdagingen in de bediening is te leren hoe we op anderen moeten reageren als ze hun gevoelens oprecht uiten. In de gesprekken tussen Job en zijn vrienden heb ik een belangrijk principe ontdekt: De woorden van een wanhopige behoren toe aan de wind (Job 6:26, NIV). Wat mensen in een emotionele crisis zeggen is niet zo relevant. Ze proberen alleen maar hun diepste verdriet onder woorden te brengen. Wij hebben de neiging om ons te fixeren op woorden die gezegd worden, en het verdriet te vergeten. Toen de diep bedroefde Maria en Martha Jezus begroetten met het nieuws van Lazarus’ dood, huilde Hij (Johannes 11:35). Paulus’ woorden maken dit duidelijk: Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen (Romeinen 12:15). We moeten hen die huilen geen woorden van onderwijs geven; we moeten samen met hen huilen.

Heer, leer me om lief te hebben zoals U liefheeft. Geef me de vrijheid om emotioneel te reageren op hen die verdriet hebben.