Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Hulpeloosheid overwinnen

1 september 2021

Plotseling werd de man gewekt door een fel licht in zijn kamer; de Heer stond in het midden van dat licht. Ik heb een klus voor je, zei Hij. Toen toonde de Redder hem een grote rots en zei Hij hem om er met al zijn kracht tegenaan te duwen, wat hij deed. Maandenlang duwde de man trouw tegen die rots, maar het kwam nooit van zijn plek. De man begon de indruk te krijgen dat de taak onmogelijk was en dat hij een onwaardige dienaar was, omdat hij niet in staat was de steen te verplaatsen. Heer, zei hij, ik heb hard en lang in uw dienst gewerkt, maar ik heb die rots niet eens een centimeter op kunnen schuiven. Wat doe ik verkeerd? Schiet ik tekort?

De Heer antwoordde: Mijn zoon, ik vroeg jou om te dienen en je hebt ja gezegd. Ik zei tegen je om tegen de rots te duwen en dat deed je. Maar ik heb niet één keer gezegd dat Ik verwachtte dat jij de rots zou verplaatsen, in ieder geval niet in je eentje. Nu kom je ontmoedigd naar Mij en voel je je als een mislukkeling en wil je het bijna opgeven. Maar ben je mislukt? Kijk eens naar jezelf. Je lichaam is sterk en gespierd. Door de weerstand ben je veel gegroeid en ben je nu beter in staat om de uitdagingen aan te gaan die voor je liggen. Ik, mijn zoon, zal de rots verplaatsen. Het enige dat Ik van je vroeg was om Mij te vertrouwen en te gehoorzamen.

God redde de Israëlieten van Egypte en leidde ze door de wildernis naar het beloofde land. Stel je hun ontsteltenis eens voor toen tien van de spionnen terugkwamen met slecht bericht. ‘Wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij’ (Numeri 13:31). Hun huidige mogelijkheden waren al beperkt en nu hadden ze alle hoop op de toekomst verloren. Ze voelden zich hulpeloos, maar twee van de spionnen zagen het anders. Jozua en Kaleb zagen het land als buitengewoon goed. Wat de vijand betreft, konden ze met de ogen van geloof zien dat hun bescherming weg was en dat de Heer met Zijn volk was. God zou hun veldslagen voor ze winnen. Ze hadden hun angsten overwonnen door God te vertrouwen en Zijn woord te gehoorzamen.

Heb je je ooit hulpeloos gevoeld in deze gevallen wereld? Hoe zouden we moeten reageren wanneer de overheid nooit luistert naar de kerk of wanneer andere mensen zich minachtend naar de Heer uitlaten? Is het onze taak om de strijd aan te gaan met de overheid? Moeten wij de godslasteraars veranderen? Degenen die dit proberen, zullen depressief, boos en manipulatief worden. Als je je hulpeloos en depressief wilt voelen, neem dan Gods verantwoordelijkheid op je eigen schouders. Het is niet onze verantwoordelijkheid om de wereld te veranderen. Het is onze verantwoordelijkheid om te vertrouwen en te gehoorzamen en om de persoon te worden die God bedoeld heeft te zijn. Een christen is nooit hulpeloos want hij leeft in de wil van een almachtige God.