Recente overdenkingen

In lijden groeit je karakter

9 september 2021

Lichamelijke pijn is nodig voor onze overleving. Als je geen pijn zou kunnen voelen, dan zou je lichaam bedekt zijn met littekens. Emotionele pijn is gewoon een andere vorm van lijden en is nodig voor onze groei in Christus. Lichamelijke, mentale en emotionele pijn moet erkend worden en er moeten stappen genomen worden om dingen te corrigeren, anders nemen onze overlevingskansen af. Lijden zal zeker onze aandacht trekken en dat is terecht. Kleine beproevingen brengen ons vaak van ons stuk, maar grote beproevingen brengen ons dichter bij onszelf.

Jezus, volledig God en volledig mens, was het perfecte voorbeeld voor het doorstaan van lijden. Afgezien van het lijden dat Hij onderging om voor onze zonde te betalen, bracht lijden iets in Zijn eigen leven voort. De Bijbel zegt dat Hij volmaakt geworden is door het lijden (Hebreeën 2:9-10). ‘Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden’ (Hebreeën 5:8). Deze verzen suggereren niet dat Jezus ongehoorzaam of zondig was, maar wijzen juist op Zijn groei van kind naar volwassene, toen hij de gedaante van een mens aannam. Zijn ervaring met groeien door lijden maakte dat Hij een meelevende Hogepriester kon zijn die Zich kon identificeren met het lijden van mensen en hen te hulp kon komen. In Zijn lijden gaf Jezus het voorbeeld van gehoorzaamheid aan onze Hemelse Vader, kostte wat kost. In Zijn menselijkheid leerde Jezus een reeks morele waardes, die zich ontwikkelen bij tegenslag, ‘omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop’ (Romeinen 5:3).

Het proces van het afleggen van je oude ik, je oude neigingen, je vlees is pijnlijk, omdat jezelf terzijde schuiven niet gemakkelijk is en er geen pijnloze manier om er afstand van te nemen. We moeten het luisteren naar ons vlees opgeven, maar dit is een pijnlijk proces omdat we ons dit recht koppig hebben toegeëigend. Groeipijnen zijn een onvermijdelijk onderdeel van het leven. Onze liefhebbende Vader hoort onze gebeden, maar Hij beantwoordt ze wellicht niet op de manier waarop je dacht. Een dichter verwoordt dat op de volgende manier:

Ik vroeg God om kracht, zodat ik iets kon bereiken;

ik werd zwak gemaakt, zodat ik nederig leerde gehoorzamen.

Ik vroeg om gezondheid, zodat ik grootse dingen kon doen;

ik kreeg gebrek, zodat ik betere dingen kon doen.

Ik vroeg om rijkdom, zodat ik gelukkig zou zijn;

ik kreeg armoede, zodat ik wijs werd.

Ik vroeg om macht, zodat ik verering van mensen kon krijgen;

ik kreeg zwakte, zodat ik de behoefte aan God voelde.

Ik vroeg om allerlei dingen, zodat ik van het leven zou kunnen genieten;

ik kreeg leven, zodat ik van alle dingen kon genieten.

Ik kreeg niks van wat ik vroeg, maar ik kreeg alles wat ik had gehoopt.

Ik moet mijn trots opzij zetten en dankbaar bekennen:

het waren mijn onuitgesproken gebeden die beantwoord werden.

Ik ben, van iedereen, het meeste gezegend!