Recente overdenkingen

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

22 februari 2024

Jouw positie in Christus

24 januari 2023
Zo onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.
Jakobus 4:7

Daisy was een van de eerste mensen in mijn bediening die ik hielp omdat ze vast zat in allerlei geestelijke problemen en last had van demonische invloeden in haar leven. Ze was christen en afgestudeerd aan een universiteit, maar had grote geestelijke en emotionele problemen, die begonnen waren na de scheiding van haar ouders. In vijf jaar tijd was Daisy drie keer opgenomen geweest voor paranoïde schizofrenie. Nadat we gedurende zo’n drie weken gesprekken hadden gevoerd, durfde Daisy me eindelijk te vertellen over de slangen die haar ’s nachts bezochten.
,,Wat is er met die slangen?”, vroeg ik.
,,Ze kruipen ’s nachts op me als ik in bed lig”, bekende ze.
,,Wat doe je als die slangen komen?”
,,Dan ren ik naar mijn moeder, maar ze komen altijd terug als ik alleen ben.”
,,Waarom probeer je niet iets anders? Als je in bed ligt en de slangen komen, zeg dan hardop: In de naam van Jezus Christus beveel ik jullie mij met rust te laten.”
,,Dat kan ik niet”, protesteerde Daisy. ,,Daar ben ik niet volwassen en sterk genoeg voor.”
,,Het heeft niets met volwassenheid te maken; het gaat om je positie in Christus. Jij hebt net zoveel recht om satan te weerstaan als ik of ieder ander.”
Daisy huiverde bij het vooruitzicht, maar zei. ,,Laat ik het maar proberen.”
Ze zuchtte, en keek alsof ze haar laatste oortje had versnoept.
Toen Daisy de week daarop binnenkwam, zei ze: ,,De slangen zijn weg!” Als haar probleem puur neurologisch was geweest of werd veroorzaakt door een chemische onbalans in haar hersenen, dan zou het wegsturen van de slangen in Jezus’ naam geen zin hebben gehad. Maar in Daisy’s geval was het probleem geestelijk.
Jakobus schreef: Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Maar als je hem niet weerstaat, dan hoeft hij ook niet weg te gaan. Als je alleen maar de dekens angstig over je hoofd trekt en zegt: ,,O God, doe iets aan deze demonische invloeden”, dan hoeven boze geesten niet te verdwijnen. Het weerstaan van de duivel is jouw verantwoordelijkheid, gebaseerd op de autoriteit die je in Christus hebt ontvangen.

Liefdevolle Vader, dank U dat U mij zo’n geweldige autoriteit heeft gegeven. Help me om niet bang te zijn deze autoriteit te gebruiken voor mezelf en voor anderen.

Gift aan FiCM Nederland

Draagt u Freedom in Christ een warm hart toe? Via het onderstaande formulier is het mogelijk om FiCM financieel te ondersteunen. Uw gift is door onze ANBI-status aftrekbaar.

 

Bedrag