Recente overdenkingen

Jouw unieke gaven en talenten gebruiken

23 juni 2022
Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle.
2 Timotheüs 4:5

Voor een christen kan werkelijke vervulling in het leven worden samengevat in de woorden van een bekende one-liner: ‘Bloeien waar je geplant bent.’ Petrus zei het zo: Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft (1 Petrus 4:10). De grootste vervulling in je leven zul je ervaren als je jouw unieke gaven en talenten ontdekt en die gaat gebruiken om anderen op te bouwen en God te eren.
God liet me in zijn genade dit vitale principe begrijpen voordat ik de bediening inging, en ik nog werkzaam was als ruimtevaartkundige. Ik wist dat God wilde dat ik een ambassadeur voor Hem zou zijn op de plaats waar ik was, dus begon ik een ontbijt-Bijbelstudie in het bowlingcentrum naast onze werkplaats. Mijn aankondiging van de Bijbelstudie had ik nog maar een uurtje opgehangen, toen een Joodse collega het papiertje van het prikbord rukte, bij me kwam en uitriep: ,,Je kunt Jezus niet hier binnen brengen.”
,,Ik kan niet anders”, zei ik. ,,Iedere dag dat ik hier binnenkom, gaat Jezus met me mee.” Hij was niet onder de indruk van mijn woorden.
Een van de mannen die Christus leerde kennen door de Bijbelstudies nam het van me over toen ik mijn baan opzegde om naar de theologische hogeschool te gaan. Een paar maanden later ging ik terug om mijn vrienden van de Bijbelstudie te bezoeken. ,,Herinner je je onze Joodse collega nog?”, vroeg de leider.
,,Natuurlijk herinner ik me hem”, zei ik, en dacht aan zijn felle protest tegen onze Bijbelstudies.
,,Nou, hij is heel ziek geweest en bijna overleed hij. Maar ik ben naar het ziekenhuis gegaan en heb hem elke dag opgezocht; uiteindelijk mocht ik hem tot Christus leiden.”
Ik was in de wolken toen ik me realiseerde dat ik een geestelijke ‘opa’  was geworden. Het gevoel van vervulling was onbeschrijfelijk. Het gebeurde allemaal simpelweg omdat ik een Bijbelstudieochtend was begonnen, om gehoor te geven aan Paulus’ opdracht: Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle (2 Timotheüs 4:5).

Vader, ik wil bloeien waar ik geplant ben en de verleiding weerstaan om mezelf met anderen te vergelijken.