Recente overdenkingen

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

Juist gebruik van profetie

6 oktober 2022
Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.
Romeinen 8:14

In de Bijbel staat dat er maar één middelaar is tussen God en mensen, en dat is Jezus. Valse profeten en valse leraren functioneren vaak als een soort tussenpersoon. Toen God de profeet Nathan naar David stuurde, had dit als doel om David van zonde te overtuigen zodat er gerechtigheid zou komen. In het tijdperk van de Kerk is de functie van het overtuigen van zonde hoofdzakelijk het werk van de Heilige Geest.
Correct gebruik van de gave van profetie zou ongerechtigheid moeten openbaren, om mensen te grondvesten in Christus. Als mensen vervolgens rechtvaardig met de Heer leven, zal de Heilige Geest hen verder leiden. Valse gaven zullen vaak allerlei beslissingen aanreiken over een bepaalde richting in je leven, zonder heiliging aan te bevelen. Het richting geven in je leven is echter met name een functie van de Heilige Geest.
Sommige gemeenten moedigen hun leden aan – inclusief de onvolwassen leden – om in de volheid van de Geest te komen, waarbij allerlei manifestaties een rol spelen. Waarom moedigen we de mensen niet aan om ‘in de volheid van de waarheid te komen’? De Heilige Geest heeft beloofd ons in de volle waarheid te leiden. Ik maak me zorgen om jonge bekeerlingen die in bedieningen terechtkomen die hen duwen naar beleving van allerlei manifestaties van de Geest – velen van hen hebben namelijk nog niet de tijd gehad om het fundament te begrijpen dat door de apostelen en profeten is gelegd. De gemeente van Korinthe had soortgelijke problemen. Ze werden door Paulus vermaand om terug te keren naar de basis van geloof, hoop en liefde. Daarnaast moest het gebruik van profetie en het spreken in tongen gereguleerd worden, omdat God alles ordelijk laat verlopen (1 Korinthe 14:40).
Een voorganger ontving een brief van een voormalig lid van de oudstenraad die om morele redenen uit zijn functie was ontheven. De brief bevatte een profetie voor de gemeente. Ik vroeg: ,,Waarom zou God door deze man een profetie doorgeven voor de gemeente?” Ik adviseerde om de brief niet eens te openen, omdat het wel eens als een vloek zou kunnen gaan werken. Alles wat verder in die gemeente zou gebeuren, zou uiteindelijk wellicht geëvalueerd worden op basis van die profetie (waardoor die profetie extra waarde of juist minder waarde zou krijgen.) Als een persoon of een gemeente oprecht de Heer zoekt, zal God werken door de lijnen van autoriteit die Hij in zijn Woord heeft vastgelegd.

Vader, bescherm mij tegen valse leer en leid me in alle waarheid door uw Geest.