Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Kies de waarheid

15 augustus 2021

Worden veranderd door het vernieuwen van ons denken vergt een juiste houding naar God. Door omstandigheden zijn we niet altijd vrolijk maar we kunnen ons altijd verheugen in de Heer. Vreugde is een vrucht van de Geest en deze innerlijke vreugde kan in elke omstandigheid worden ervaren, omdat de Heere nabij is (Filippenzen 4:5). Paulus spoort ons aan om met angstige gedachten af te rekenen door onszelf naar God te wenden. Hij gebruikt vier woorden om onze gemeenschap met God te beschrijven. Gebed is een algemene term om te beschrijven hoe een gelovige God benadert. Smeken is een verzoek voor een bepaalde behoefte. Dankzegging is een hartsgesteldheid dat het gebed altijd moet vergezellen. Verlangens zijn alle dingen die we vragen. Met zo’n houding zal ‘de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, [..] uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus’ (v7).

Wanneer je weer ontdekt dat je negatieve of immorele gedachten hebt, belijd het dan gewoon aan God. Probeer niet in eigen kracht elke negatieve gedachten weg te sturen. Als je dat doet, ben je net als de persoon in het midden van een oceaan die probeert om twaalf kurken onder water te houden terwijl hij aan het verdrinken is. Hij moet de kurken negeren en naar de kant zwemmen. We worden niet geroepen om de duisternis te verdrijven. We worden geroepen om het licht aan te doen. Je wint de strijd om je denken door de waarheid te kiezen. Het is zinloos om te proberen om geen negatieve gedachten te denken, omdat het de negatieve gedachten alleen maar versterkt. ‘ …… en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus’ (2 Korinthe 10:5).

Omdat wij geschapen zijn naar het beeld van God, hebben we de mogelijkheid om te kiezen. Dat betekent dat we kunnen kiezen om te geloven en om niet te geloven. We kunnen ook kiezen waar we aan willen denken. Het is niet voldoende om je naar God te wenden. We moeten de verantwoordelijkheid nemen voor onze gedachten. God zal je helpen met dat proces, maar Hij zal ons denken niet voor ons doen. Paulus spoort ons aan: ‘Al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is [..] bedenk dat’ (v8). Deze zes onderwerpen voor een gedachte zijn voortreffelijk en prijzenswaardig. Dat betekent niet dat we de werkelijkheid ontkennen of in een fantasiewereld leven waar alles wel goed komt. Als je niet meer in contact staat met de realiteit is dat de eerste aanwijzing voor een mentale stoornis. Een mentaal gezond persoon staat in contact met de werkelijkheid en God is de ultieme werkelijkheid, maar er is ook nog de realiteit van deze gevallen wereld.

We moeten tijd met God doorbrengen, weg van de afleidingen van deze wereld. Daar vinden we de vrede die alle verstand te boven gaat, maar wanneer we naar onze dagelijkse verantwoordelijkheden terugkeren, kunnen we niet gewoon rondhangen en proberen om positieve gedachten te hebben. We moeten onze gedachten in de praktijk brengen. Alles wat we doen, is een product van onze gedachten. Met andere woorden, we doen niks zonder het eerst te denken. Wanneer we de harde realiteit van deze wereld in de ogen kijken, moeten we bedenken: ‘Is dit waar of is het niet waar en hoe kan ik de waarheid leven of de waarheid in liefde spreken?’ ‘Wat is eerbaar om te doen, met andere woorden, hoe kan ik op een degelijke, respectvolle manier reageren?’ ‘Wat is het juiste om te doen?’ ‘Wat is moreel zuiver om te doen?’ ‘Wat zou ik kunnen doen waardoor er vrede ontstaat en goede wil?’ ‘Wat zou ik voor positiefs en constructiefs kunnen doen?’