Recente overdenkingen

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

25 september 2023

Kiezen voor de waarheid

30 mei 2023
Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid…
Efeze 6:14

Mensen die gebonden zijn, worden niet bevrijd door wat ik als begeleider voor hen doe, maar door wat ze zelf doen, met mijn hulp. Het is niet wat ik geloof wat hun banden verbreekt, maar wat zij geloven, belijden, verwerpen en vergeven. In de Bijbel zien we hierin een logische opbouw:

…u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken (Johannes 8:32)

Ik ben de weg en de waarheid en het leven (Johannes 14:6).

Maar wanneer die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid (Johannes 16:13).

Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze… heilig hen door uw waarheid; uw woord is de waarheid (Johannes 17:15,17).

Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid… (Efeze 6:14).

Verder, broeders, al wat waar is,… bedenk dat (Filippenzen 4:8)

Als satan je aanvalt, word je misschien verleid om je te verschuilen in je eigen ellende. Je roept het uit naar God om je te bevrijden, net zoals Jezus de mensen in de evangeliën onmiddellijk en wonderbaarlijk bevrijdde van boze geesten. Maar als je de brieven van Paulus doorleest, is het duidelijk dat jouw bevrijding al tot stand is gebracht door Christus’ werk aan het kruis en zijn opstanding uit de dood. En omdat je met Christus in het licht bent, hoef je niet meer in de duisternis te zijn.
Je moet dus kiezen voor de waarheid en je verantwoordelijkheid nemen om je autoriteit in Christus op te pakken en de duivel te weerstaan. Weersta de duivel, verwerp jouw eigen aandeel, belijd je zonden en vergeef hen die tegen jou gezondigd hebben.

Heer, uw waarheid geeft mij leven en leidt me op de eeuwige weg. Ik omarm uw waarheid, dat die me vandaag leidt op mijn weg.