Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Kijk naar het goede in je kinderen

6 oktober 2021
Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert.
Romeinen 14:19

Het is onbeschrijfelijk wat voor schade er wordt gedaan als een kind een van de volgende uitspraken te horen krijgt:

Het wordt nooit wat met jou
Je kunt ook niets goed doen
Waarom kun je niet zijn als hij?
Jij bent geen zoon van mij
Ik ga echt geen geld/tijd meer in jou investeren
Je bent precies als al die anderen…

Waarom communiceren we niet veel liever vertrouwen in hen, zodat we onze kinderen iets geven om zich naar uit te strekken? Kijk naar het potentieel, niet naar de problemen. Als we kijken naar het goede in onze kinderen, dan zal dat het beste in hen – maar ook in jou – naar boven brengen.
Stel je eens voor hoe Petrus zich voelde, toen Jezus naar hem keek en zei: U bent Simon, de zoon van Jona; u zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus (rots) (Johannes 1:42). Petrus zette daarna zijn werk voort als visser, maar een tijdje later riep Jezus hem om zijn discipel te worden. Na Petrus’ belijdenis dat Jezus de Christus was, zei Jezus tegen hem: En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen (Matteüs 16:18). Wat stelde Jezus een groot vertrouwen in een stinkende, ongeschoolde visser die Hem later tot drie keer toe zou verloochenen…
Zou jij Petrus hebben uitgekozen en hem zoveel vertrouwen hebben gegeven? Zou jij bij Petrus zijn gebleven nadat hij je zou hebben verraden? Jezus wel. En dat doet Hij ook met jou. Hij heeft jou zijn boodschap toevertrouwd. Hij heeft je gaven gegeven om Hem te dienen en Hij heeft je mogelijk zelfs gezegend met kinderen. Ben jij betrouwbaar? Niet door en door. Maar zijn vertrouwen in jou geeft je wel degelijk iets om voor te leven, nietwaar? Jouw vertrouwen in je kinderen, of in de kinderen die binnen jouw invloedssfeer zijn, kan hetzelfde voor hen doen.

Liefdevolle Vader, help mij om me niet te richten op de tekortkomingen en zwakten van de kinderen die U mij heeft toevertrouwd, maar om hun potentieel op te merken en hen daarin te bevestigen.