Recente overdenkingen

25 januari 2022

Kinderen hebben een voorbeeld nodig

14 januari 2022
Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn.
Lukas 6:40

Je kinderen moeten zien hoe jij omgaat met je fouten, nog meer dan met je successen. Als je een vergissing maakt, moet je dat eerlijk toegeven en er vergeving voor vragen, mocht de situatie daarom vragen. Als jij geen voorbeeld bent voor je kinderen in de manier waarop je omgaat met vleselijke reacties zoals boosheid, hoe kunnen ze dan leren hun eigen fouten toe te geven en die op een Bijbelse manier op te lossen?
Op een zondagochtend was mijn dochter nog niet klaar om naar de kerk te gaan, terwijl ik wilde vertrekken. Ik wond me zo op, dat ik uiteindelijk ontplofte van woede. Na de dienst wilde ik God danken voor de maaltijd die we zouden gebruiken, toen ik de vermanende hand van God zwaar op me voelde rusten. Ik onderbrak mezelf en vroeg mijn gezin om me mijn woede-uitbarsting van die ochtend te vergeven. Ik repte met geen woord over de traagheid van mijn dochter, want die was haar eigen verantwoordelijkheid. Ik vroeg ook niet om vergeving omdat ik hoopte met dat voorbeeld mijn dochter ook tot zo’n schuldbelijdenis te verleiden voor haar eigen aandeel. Nee, ik vroeg hen om vergeving, omdat mijn woede-uitbarsting verkeerd was, een daad van het vlees. Ik moest om vergeving vragen om met God en mezelf in het reine te komen.
Je verliest nooit het respect van je kinderen als je doet wat God van je verwacht. Je zult stijgen in hun waardering, omdat je eerlijk en echt bent, en tegelijkertijd vorm je een model voor de momenten waarop zij zelf iets verknallen. Kinderen hebben voorbeelden nodig, geen critici. Zelf het goede voorbeeld geven versterkt onze geloofwaardigheid als we hen opvoeden in de tucht en de terechtwijzing van de Heer (Efeze 6:4).

Heer, help me onze kinderen het goede voorbeeld te geven van een leven van gehoorzaamheid en eerlijkheid, en ook voor anderen die mij als een voorbeeld zien. En als ik daarin faal, geef me dan de genade om mijn fouten toe te geven en mijn problemen op te lossen.