Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Leven door geloof

20 juli 2021

Een wettisch mens is iemand die probeert om door eigen werken aan de rechtvaardige eisen van God te voldoen. Zo iemand heeft óf Gods genadegeschenk geweigerd, of nooit het evangelie begrepen of gehoord. Deze mensen voelen zich vervloekt en veroordeeld omdat niemand de wet perfect kan houden. ‘Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden’ (Jakobus 2:10). ‘En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven’ (Galaten 3:11).

Paulus zegt: ‘Maar voor de wet is het niet: uit geloof, maar: De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven’ (v12). Ons begrip van wet en genade bepaalt hoe wij leven. Als we kiezen om onder de wet te leven, zullen we Gods geboden willen weten zoals de Farizeeërs dat wilden en ons best doen om volgens die geboden te leven. Dit leidt vaak tot een rijtje met dingen die je wel en niet mag doen om de wet niet te breken. Op eigen kracht de wet proberen te houden kan alleen leiden tot verslagenheid, frustratie en een burn-out.

Het goede nieuws is dat Christus ons heeft vrijgekocht van de vloek van de wet ‘door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof’ (v13-14). Onder het nieuwe verbond leven we door geloof in de kracht van de Heilige Geest volgens wat God zegt wat waar is.

Onder de wet proberen we het gedrag van de mensen te veranderen. Onder de genade van God veranderen we wat we geloven; en dat bepaalt wat wij doen. Daarom is tot inkeer komen zo belangrijk voor de jonggelovige. Tot inkeer komen betekent letterlijk een verandering van denken; van gedachten veranderen. De genade van God stelt je hiertoe in staat. We proberen niet langer om het christelijk leven op onze eigen kracht te leven. We hebben de belofte van de Heilige Geest ontvangen en we leven door Zijn kracht.

Als we proberen om gedrag te veranderen zonder dat we veranderen wie we zijn en waar we in geloven, zal dit alleen maar leiden tot wetticisme of een vrijbrief. Iemand die leeft volgens de wet zal zich alleen aan de buitenkant conformeren, maar de innerlijke onrust zal blijven. Jezus zei tegen de onderwijzers van de wet: ‘Zo lijkt u ook wel vanbuiten rechtvaardig voor de mensen, maar vanbinnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid’ (Mattheüs 23:28). Een vrijbrief leidt tot morele corruptie. Als je door geloof leeft, in de kracht van de Heilige Geest, volgens wat God zegt wat waar is, dan zul je de lusten van je vlees niet najagen (Galaten 5:16).