Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Leven volgens plan A

26 augustus 2021

Om bezorgdheid te overwinnen, moeten we een eenduidige visie en bedoeling hebben. De vraag is: ‘Ga je jouw leven leiden op jouw manier of op Gods manier?’ Laten we Gods manier plan A noemen, wat we aannemen door geloof. Laten we de manier van de mensheid plan B noemen, wat een uitkomst is van menselijke redenering en intuïtie. Gods manieren zijn altijd rationeel en redelijk. De manier van de mens lijkt rationeel te zijn, maar we hebben zo’n beperkt perspectief dat we nooit weten of we onze beslissingen baseren op alle feiten en we kunnen ook niet met precisie voorspellen wat de gevolgen van onze keuzes en acties zullen zijn. Dat is waarom God zegt dat Zijn wegen niet onze wegen zijn (Jesaja 55:8).

Wanneer we tot geloof komen, zijn onze oude manieren van denken en leven nog steeds in onze gedachten ingebed. Als we Gods manieren niet leren kennen, zullen we blijven leven op de manier zoals we dat altijd deden. Nu we de gedachten van Christus hebben (1 Korinthe 2:16), kunnen we Gods manieren leren. Totdat we ons volledig hebben toegewijd om te weten en te leven volgens wat God zegt dat waar is, zullen we blijven pendelen tussen plan A en plan B. Een beslissing om te leven volgens plan A vermindert onze toewijding aan en neiging om te leven op de manier zoals we dat altijd deden. Wanneer we onze manieren vermengen met Gods manieren, vermindert onze toewijding aan plan A. Zulk heen en weer lopen tussen plan A en plan B creëert voor christenen een heel nieuwe vorm van zich zorgen maken, omdat ze dubbelhartig zijn.

Een persoon die niet gelooft, kan minder bezorgdheid ervaren dan een onvolwassen of niet-toegewijde christen die zijn keuze uitstelt en het beste van allebei de werelden wil. De ongelovige persoon creëert zijn of haar eigen rationalistische wereldbeeld en natuurlijke verklaring van de werkelijkheid. Als het verantwoordelijke mensen zijn, zouden ze voor de rest van hun leven hier op aarde minder bezorgdheid kunnen ervaren dan een vleselijke christen. Maar volg hun spoor niet, want ‘er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood’ (Spreuken 14:12) en kies niet voor plan B ook al ziet het er nu onbezorgder uit.