Recente overdenkingen

Lijden brengt ons dichter bij God

10 september 2021

Onze liefde voor God komt in het gedrang als we de dingen van deze wereld liefhebben. Lijden helpt om elke pretentie in onze relatie met God weg te nemen. Het haalt ons langzaam weg van alles wat niet God is zodat we mogen leren om onze Hemelse Vader lief te hebben voor wie Hij is. Augustinus zei: ‘God wil ons iets geven, maar kan dit niet als we onze handen vol hebben – Hij kan het nergens laten.’ Lijden maakt onze handen leeg zodat God ons de ware schat van het leven kan geven. God weet dat levensvreugde alleen in Hem gevonden kan worden maar we zoeken Hem niet zolang we denken dat geluk op een andere manier gevonden kan worden. Als ons leven plezierig blijft, voelt niemand een reden om het over te geven. Lijden maakt dat ons natuurlijke leven minder prettig aanvoelt.

We leven in een wereld van moreel conflict. De strijd tussen goed en kwaad heeft een lijden teweeggebracht dat zelfs God deelt. Hij lijdt vanwege wat de zonde met Zijn schepping heeft gedaan. ‘In al hun benauwdheid was Hij benauwd’ (Jesaja 63:9). Deze realiteit van het kwaad en de ware aard van Gods liefde worden alleen gekend door de ervaring van het lijden. De enige manier waarop het morele kwaad in het bewustzijn van de moreel goede kan binnendringen, is in de vorm van lijden. Iemand die zowel slecht als gelukkig is, begrijpt niet dat zijn daden niet in overeenstemming zijn met de morele wetten van het universum.

Lijden brengt mensen op een bepaalde manier samen. Het verschaft ons de gelegenheid om elkaar te dienen. Zulke bedieningen brengen mensen samen en vergroten de eenheid onder gelovigen. Dit is waar Jezus voor bidt (Johannes 17:21). ‘Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukkingen zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden’ (2 Korinthe 1:3-4). Te midden van elk lijden moeten we allereerst geloven dat God altijd in controle is. We zullen misschien nooit de volledige redenen weten voor het lijden waar we doorheen gaan, maar we weten dat God ons lijden ten goede zal aanwenden, voor ons en voor Hem. God heeft altijd een bedoeling met wat Hij doet en toestaat. Ten tweede, God stelt altijd een grens aan de hoeveelheid lijden die Hij voor elk van ons toestaat. Satan mocht bijvoorbeeld niet aan Jobs leven komen. Sommige heiligen, zoals Job en Paulus, hebben bredere schouders waardoor ze meer kunnen doorstaan als het gaat over rechtvaardigheid. Ten derde, Gods aanwezigheid zal ons in staat stellen om de druk van het lijden te weerstaan als we ons naar Hem wenden. Als we onze zorgen op Hem werpen, zal Hij ons onderhouden (Psalm 55:22), maar Hij zal het lijden misschien niet weghalen totdat Zijn perfecte wil geschied is. De wil van God zal ons niet brengen waar Zijn genade ons niet kan onderhouden.