Recente overdenkingen

Lijden omwille van de gerechtigheid

8 september 2021

Lijden wordt vaak begrepen als het gevolg van onze eigen zonde of van andermans zonde en dat  God dat toestaat om ons geloof te perfectioneren. Toen David zondigde, voelde Hij Gods hand zwaar op hem drukken in zijn lichamelijke en mentale lijden (Psalm 32:3-5). De drie vrienden van Job geloofden (foutief) dat zijn lijden kwam doordat hij iets verkeerd had gedaan maar God stond satan toe om Job te doen lijden, omdat hij een rechtvaardig man was (Job 1:8).

Christenen hebben altijd geworsteld met de vraag: ‘Waarom overkomen goede mensen slechte dingen?’ Die vraag kan niet volledig worden uitgelegd zonder de kwade invloed van satan en zijn demonen in ogenschouw te nemen; zij zijn actief in tegenstand aan de wil van God. Als God en de mensheid de enige twee spelers zouden zijn, dan zou een van de twee uiteindelijk de schuld moeten krijgen voor al het lijden in deze wereld. Dat was de conclusie van Jobs vrouw, toen ze op zijn lijden reageerde door te zeggen: ‘Houd je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf’ (Job 2:9).

Het boek van Job begint bij satan die God vraagt: ‘Is het zonder reden dat Job God vreest?’ (Job 1:9). Met andere woorden, houden de verbondskinderen van God van de Heer vanwege wie Hij is, of houden ze van God vanwege Zijn zegeningen? God antwoordt door toe te staan dat alles wat Job bezat in satans hand kwam. De drie vrienden van Job zaten fout toen ze bleven aandringen dat Jobs lijden kwam doordat hij iets verkeerd had gedaan. Job maakte de fout door zichzelf te verdedigen. Jobs zelfverdediging eindigde toen God hem vroeg wie hij dacht dat hij was om Hem in twijfel te trekken, en hij begreep dat God God is en alle recht heeft om te doen wat hij maar wil. Job erkende dat en ‘De HEERE vermeerderde alles wat Job bezeten had tot het dubbele toe’ (Job 42:10).

We kunnen twee waardevolle lessen van Job leren. De eerste is dat we de zekerheid hebben dat God ons zal redden en met ons zal spreken in ons lijden (Job 36:15). De tweede is dat we de zekerheid hebben dat God het op het eind in orde zal maken. Jezelf in deze gevallen wereld met Christus identificeren, betekent dat we zullen lijden omwille van de gerechtigheid. ‘En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden’ (2 Timotheüs 3:12). Als kinderen van God delen we in Zijn erfenis en in Zijn lijden (zie Romeinen 8:17). ‘Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig’ (2 Korinthe 1:5).

Petrus geeft ons het advies om niet verrast te zijn door de beproevingen van het lijden, maar juist om ons te verheugen dat we deelnemen aan het lijden van Christus (1 Petrus 4:12-13). Denk niet dat anderen lijden omdat ze iets fout hebben gedaan. Ze lijden misschien omdat ze iets goed doen. ‘Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God, hun zielen aan Hem, als de getrouwe Schepper, toevertrouwen in het doen van het goede’ (1 Petrus 4:19).