Recente overdenkingen

Met Christus gekruisigd

25 februari 2021

Paulus zei: ‘Ik ben voor de wet gestorven’ (Galaten 2:19), omdat ‘ik met Christus gekruisigd ben; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’ (v.20). Dit is alleen mogelijk vanwege onze vereniging met Christus. De apostel Paulus identificeerde elke gelovigen met Christus:

In Zijn dood (Romeinen 6:3,6; Kolossenzen 3:1-3)
In Zijn begrafenis (Romeinen 6:4)
In Zijn opstanding (Romeinen 6:5,8,11)
In Zijn hemelvaart (Efeze 2:6)
In Zijn leven (Romeinen 6:10-11)
In Zijn kracht (Efeze 1:19-20)
In Zijn erfenis (Romeinen 8:16-17; Efeze 1:11-12)

Toen Paulus zei: ‘Ik ben gekruisigd met Christus’, bedoelde hij letterlijk dat hij met Christus gekruisigd is en zal blijven. Het eeuwige leven dat we bij onze redding ontvingen, was het eeuwige leven van Christus, dat het eeuwige verleden en de eeuwige toekomst omvat. We zijn met elk aspect van het eeuwige leven van Christus ge√Įdentificeerd, omdat we met Hem verenigd zijn.

Voordat we tot Christus kwamen, waren wij onder de wet en in slavernij van zonde. We moesten gekruisigd worden met Christus, ‘opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden’ (Romeinen 6:6). Het ‘lichaam van de zonde’ verwijst naar de persoon of naar het zelf (levend in lichamelijke vorm) onder de wet en de heerschappij van zonde. Deze persoon is ‘tenietgedaan’ door met Christus gekruisigd te worden. De Griekse term ‘tenietgedaan’ kan betekenen ‘ineffectief of krachteloos gemaakt’, ‘vernietigd’, ‘ten einde gebracht’, of ‘verlost van’. Ons oude zelf was gebonden aan de zonde en gebruikte daarom al ons lichamelijk bestaan in dienstbaarheid aan de zonde en zijn heerschappij. Die oude zelf is met Christus gestorven. Nu is er een nieuwe zelf, die niet langer onder de heerschappij van zonde staat. Zonde regeert door dood, en daarom is de weg naar vrijheid van zonde door de dood (Romeinen 6:6).

Dus wanneer een persoon sterft, dan verliest de zonde zijn heerschappij over die persoon. Omdat de gelovige gestorven is met Christus (met Hem heeft deelgenomen aan Zijn dood aan de zonde), is die gelovige vrij van de heerschappij van zonde en leeft hij een nieuw leven van vrijheid. Ik heb met veel christenen te maken gehad die satans leugens hebben geloofd dat de enige manier om van zonde en demonen af te komen was om lichamelijk te sterven, dus door hun eigen leven te nemen, maar ware gelovigen zijn al gestorven met Christus, en Hij is de enige die zonde en dood kan overwinnen. Onthoud dat dood het einde van een relatie betekent, niet van een bestaan. Volgens Paulus leven we in Christus en zijn we dood voor de zonde (Romeinen 6:11). In Christus hebben zonde en dood geen heerschappij over ons. Lichamelijke dood is nog steeds onvermijdelijk, maar we zullen geestelijk blijven leven, zelfs als we lichamelijk sterven. Zonde is nog steeds aanwezig en aantrekkelijk, maar we hoeven er niet aan toe te geven. De wet van het leven in Christus heeft ons vrijgemaakt van de wet van zonde en dood. Geloof dat en leef ernaar.