Recente overdenkingen

25 januari 2022

Met gebed en smeking

12 januari 2022
…terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen.
Efeze 6:18

De moeder van een van mijn studenten aan de Bijbelschool hield zich bezig met occulte, spirituele zaken. Op een dag vroeg ze aan haar zoon: ,,Jim, heb jij voor mij gebeden?” ,,Ja natuurlijk”, antwoordde hij.
,,Stop daar dan mee’’, zei ze met klem, ,,want het verstoort mijn aura.”
Mijn student zag dit natuurlijk als een aanmoediging: Blijven bidden, zou ik zeggen! We weten nooit precies wat het effect is van onze gebeden, maar we weten wel dat God het gebed ziet als onderdeel van zijn strategie om zijn koninkrijk te vestigen en onze geestelijke overwinning te verzekeren.
Een van de meest indrukwekkende bevrijdingen die ik heb meegemaakt, betrof een man die hogepriester was in het satanisme. Zes maanden na zijn bevrijding gaf hij zijn getuigenis in onze gemeente. Aan het einde van zijn getuigenis vroeg ik hem: ,,Wat is volgens jou, op basis van jouw ervaringen aan ‘de andere kant’, de beste manier waarop christenen zich kunnen wapenen tegen demonische invloed?”
,,Gebed”, antwoordde hij stellig. ,,En als je bidt, zorg dan dat je het echt meent. Vurig gebed verstoort satans plannen meer dan wat dan ook.”
Wat is gebed? Het is communicatie met God, waarin we onze afhankelijkheid van Hem uiten. God weet wat we nodig hebben in onze strijd met de machten van de duisternis, en Hij is meer bereid om te voorzien in onze noden, dan wij bereid zijn om dat te vragen. Maar God zal niet handelen voordat wij onze afhankelijkheid van Hem uiten in ons gebed. In gebed zeggen we eigenlijk: ,,U bent God. Niet ik. U weet wat het beste is en ik niet. Ik zeg U niet wat U moet doen, maar ik vraag om uw hulp.” Gebed is een middel waardoor God zijn kinderen leidt en beschermt.
Bidden in de Geest is Gods manier om ons te helpen bidden als we niet weten hoe we moeten bidden: En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter bidt voor ons (Romeinen 8:26). De uitdrukking ‘te hulp komen’ (‘sunantilambano’ in het oorspronkelijke Grieks) beschrijft de rol van de Geest, die naast ons komt staan in onze menselijke zwakheid en geestelijke kwetsbaarheid, en die ons draagt naar de andere kant van geestelijke bescherming en overwinning.

Dank U Heer, dat U in mijn geestelijke wapenrusting gebed heeft gegeven als een krachtig en effectief wapen tegen de machten van de duisternis die mij afhouden van uw zegen en uw plan.