Recente overdenkingen

6 december 2021

Niet alleen maar geestelijk

11 juni 2021

Ik kreeg een interessante opmerking van een bemoediger in Canada. Het enige nadeel van een ‘ontmoeting met de waarheid’ is dat het zo goed werkt dat de hulpvrager weg kan gaan zonder dat hij zich bewust is dat hij een geestelijk probleem had. Ik begrijp zijn bezorgdheid, omdat in het westen veel christenen niet weten dat ze in een geestelijke strijd zitten en daarom niet weten hoe ze zich moeten gedragen. Een vredige ontmoeting met God is echter meer een zegen dan een nadeel.

Het is waar dat er in de meeste vrijheidsafspraken weinig geestelijke weerstand is. De bemoediger is aanwezig en God bevrijdt de mensen. Het maakt me echt niet uit of het probleem van die persoon 100% of 50% of 5% geestelijk is. Waar het echt om gaat, is onze relatie met God. Inkeer en geloof zijn middelen waarmee we dat zekerstellen. Alle zeven Stappen zijn zaken die opgelost moeten worden tussen ons en God. De ontmoeting met de waarheid verbreekt gewoon de inmenging van de boze die probeert om dit alles tegen te gaan.

De gedachte ik ben wel oké en ik hoef nergens aan te werken is een groter probleem waarmee we in onze kerken te maken krijgen. Nu ja, ik ben wel een beetje hoogmoedig. Dat betekent dat God jouw tegenstander is! Misschien ben ik wel een beetje rebels. Rebellie is als de zonde van waarzeggerij en tegenstreven is afgoderij en beeldendienst (1 Samuel 15:23). Oké, ik ben een beetje verbitterd over de manier waarop ik ben behandeld, maar ik ben een goed mens. God zei dat Hij je over zou geven aan de folteraars als je anderen niet vanuit je hart vergeeft (Mattheüs 18:34-35). Maar ik dans niet, rook niet en gebruik geen drugs! Dat is muggenziften, terwijl je een kameel doorslikt (Mattheüs 23:24). Het laatste wat we willen zijn is lauw zoals Laodicea (Openbaring 3:16).