Recente overdenkingen

Niet meer te redden

5 juni 2021

We hebben gekeken naar de verantwoordelijkheid van de hulpvrager. Je helpt hem bidden en moedigt hem aan om het initiatief te nemen en dit leidt naar de derde kwestie in de passage van Jakobus 5: ‘Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand’ (v16). Merk op dat de aansporing om voor de ander te bidden komt nadat de lijdende persoon heeft gebeden, het initiatief heeft genomen en zijn zonden heeft beleden. Het is noodzakelijk om Bijbelse volgorden aan te houden als je effectief wilt zijn.

Stel dat een persoon al enige tijd ziek is en de kerk belt en om de bediening van Jakobus 5:13-16 vraagt. Laten we aannemen dat de oudsten verantwoordelijk zijn en er zelfs mee instemmen om voorafgaand aan een huisbezoek bij deze persoon een dag te vasten. Ze lezen de Bijbel, zalven de persoon met olie en vragen God om genezing. Dagen later komt de melding dat er geen verandering plaats heeft gevonden en ze zullen zich afvragen waarom niet. Dan ontdekken ze dat de persoon sterk gebonden is door verbitterdheid en vele andere onopgeloste conflicten heeft. Is het realistisch om te verwachten dat God hun gebeden voor fysieke genezing beantwoordt?

Petje af voor de oudsten voor hun gedane moeite. Het toont hun zorg voor degenen die lijden en dat ze een verlangen hebben dat God de glorie krijgt. Zulke pogingen kunnen echter meer reddend zijn dan verlossend.

Eerder sprak ik op een kamp. Een familie deelde hun getuigenis. De moeder had 200 vastgestelde allergieën en haar kinderen hadden er 100. Ze konden niet alles eten, niet alle kleding aan en niet overal naartoe. Ze hadden alle medische behandeling die ze kenden al geprobeerd maar niets werkte. Ze woonden de Discipelschapscursus Vrijheid in Christus bij in hun kerk, niet met de verwachting dat het enige invloed op hun gezondheid zou hebben, maar dat bleek wel zo te zijn. Door de barrières weg te halen die je intimiteit met God in de weg staan, sta je toe dat het leven van Christus ongehinderd door je heen stroomt.

De passage in Jakobus gaat niet over gebroken botten door een auto-ongeluk, slijtage door hoge leeftijd of griepepidemieën die ons allemaal treffen. Het gaat over psychosomatische ziektes die opgelost kunnen worden door oprechte inkeer en geloof in God. Er zit een gezondheidsvoordeel aan het leven van een rechtvaardig, verantwoordelijk en gebalanceerd leven.